Groep 7, Blok 1, Week 3, Les 12

Groep 7, Blok 1, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de plattegrond van een campingterrein samen met de leerlingen te tekenen. De verschillende oppervlakten staan weergegeven in de legenda. Maak gebruik van de tekentool of vormentool om de oppervlakten weer te geven op de hokjes.

Wat is de oppervlakte van het hele campingterrein? (100 m²)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het berekenen van de omtrek handig is om bijvoorbeeld de lengte te bepalen van een hek dat om een weiland heen gezet moet worden.

Instructie

Screenshots blok 1
Herhaal het berekenen van de oppervlakte van een onregelmatig figuur. Leg uit dat het figuur eerst in rechthoeken verdeeld moet worden. Vervolgens wordt de oppervlakte van de losse rechthoeken berekend en bij elkaar opgeteld. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Benadruk dat bij sommige figuren ook meer dan 2 rechthoeken gemaakt moeten worden.
Screenshots blok 1
Leg vervolgens uit hoe de omtrek van een vlak berekend wordt. Benadruk dat bij een rechthoek de zijden aan de andere kant even lang zijn. Laat zien dat de omtrek op 2 manieren berekend kan worden. Alle losse zijden worden bij elkaar opgeteld of de bekende zijden worden vermenigvuldigd met 2 en daarna bij elkaar opgeteld. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de omtrek van zowel rechthoeken als onregelmatige figuren.
Screenshots blok 1
Ga daarna in op het bepalen van de lengte van onbekende zijden in een onregelmatig figuur. Je bepaalt de lengte van de onbekende zijde door te kijken naar welke zijden er aan de andere kant liggen. Wijs hierbij naar de gekleurde lijnen. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Eerst bepalen ze de lengte van de onbekende zijden. Daarna berekenen ze de oppervlakte en omtrek van de verschillende figuren.

Hoe bereken je de omtrek van een vierkant waarvan je weet dat 1 zijde 7 centimeter is? (7 × 4)
Wat is de omtrek van een zeshoek waarvan 1 zijde 12 centimeter is? (72 centimeter)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de oppervlakte en omtrek berekenen door te vragen naar de stappen die gezet zijn om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal eerst wat de omtrek is. De omtrek is de lengte van de rand om een vlak. Leg hierna uit hoe de omtrek van een vlak berekend wordt. Benadruk dat in een rechthoek de zijden aan de andere kant dezelfde lengte hebben. Laat de leerlingen hierna oefenen met het berekenen van de omtrek en de oppervlakte. Herinner de leerlingen eraan dat de oppervlakte berekend wordt door lengte × breedte te doen. Besteed hierbij ook extra aandacht aan het berekenen van de oppervlakte van een onregelmatig figuur. Verdeel het figuur in 2 rechthoeken, bepaal de oppervlakte van de losse rechthoeken en tel deze bij elkaar op.

Als je een hek plaatst om dit figuur, hoeveel meter moet dit hek dan zijn?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna berekenen de leerlingen de oppervlakte en de omtrek van de verschillende dierenverblijven.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!