Groep 7, Blok 1, Week 3, Les 11

Groep 7, Blok 1, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de omtrek van het digibord te berekenen. Gebruik daarvoor een bordliniaal. Laat de leerlingen het bord opmeten. Herhaal hoe de omtrek berekend wordt en bereken samen de omtrek van het digibord.

Voor het berekenen van de omtrek van het digibord heb je 4 zijden nodig. Waarom hoef je toch maar 2 zijden op te meten?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het berekenen van oppervlakte handig is voor bijvoorbeeld het aanleggen van een tuinpad.

Instructie

Screenshots blok 1
Herhaal wat een oppervlakte is. Leg uit dat je bij het berekenen van een oppervlakte altijd uitgaat van een rechthoek. Benadruk dat je de lengte en breedte van de rechthoek daarvoor nodig hebt.

Welke oppervlaktematen ken je?
In welke situatie in het dagelijks leven heb je oppervlakte nodig?

Screenshots blok 1
Herhaal dat oppervlakte berekend wordt door lengte × breedte te doen. Benadruk dat de hoge 2 achter een lengtemaat aangeeft dat het om een oppervlaktemaat gaat. Leg uit dat er een hoge 2 gebruikt wordt omdat het een maat is voor 2 zijdes, namelijk lengte en breedte. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen en tekenen van oppervlakte op hokjes.
Ga vervolgens in op het berekenen van een onbekende zijde. Wanneer de oppervlakte en een van de zijdes bekend is, wordt de onbekende zijde berekend door de oppervlakte te delen door de bekende zijde. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots blok 1
Hierna leg je uit hoe de oppervlakte van een onregelmatig figuur berekend wordt. Laat zien dat de figuur eerst in rechthoeken verdeeld wordt. Vervolgens worden de oppervlakten van de losse rechthoeken berekend. De oppervlakten worden dan bij elkaar opgeteld om achter de oppervlakte van het totale figuur te komen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Op welke 2 manieren kan het figuur verdeeld worden om de oppervlakte te berekenen?
Als je het figuur op een andere manier in rechthoeken verdeelt, zorgt dit dan voor een andere oppervlakte? Waarom wel/niet?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze oppervlakte berekenen door te vragen om de totale oppervlakte van het doosje uit te rekenen. De leerlingen berekenen eerst de oppervlakte van de losse elementen. Deze worden vervolgens bij elkaar opgeteld.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal eerst wat een oppervlakte is en hoe dit berekend wordt. Leg vervolgens stap voor stap uit hoe de oppervlakte van een onregelmatig figuur wordt berekend. Eerst oefen je met de leerlingen het verdelen van het figuur in 2 rechthoeken. Vervolgens oefen je het berekenen van de losse oppervlakten en het optellen hiervan om zo de totale oppervlakte van het figuur te berekenen.

Waarom kan ik voor het berekenen van een onregelmatig figuur niet meteen lengte × breedte doen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna slepen de leerlingen de getallen naar de juiste plaats bij de verschillende rechthoeken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!