Groep 7, Blok 1, Week 2, Les 9

Groep 7, Blok 1, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de breuken te laten aflezen. Je vult in welke breuk het vlaggetje aangeeft op de getallenlijn. Stimuleer de leerlingen om de breuk zover mogelijk te vereenvoudigen.

Hoe groot is een sprong op de getallenlijn?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door de breuken met elkaar te vergelijken erachter komt welke machine het meest gevuld is.

Instructie

Screenshots blok 1
Herhaal de uitleg over het vergelijken van breuken uit de vorige les. Start met het vergelijken op de breukenstrook. De breuken worden ingevuld op de strook. Hierna worden de breuken onder elkaar gezet en kunnen deze met elkaar vergeleken worden. In de oefeningen maken de leerlingen kennis met verschillende wiskundige tekens: kleiner dan (<), groter dan (>), is niet gelijk aan (≠). Daarnaast oefenen ze met het op volgorde zetten van ongelijknamige breuken.

Noem een breuk die groter is dan 1//2.
Hoe weet je dat 6//9 gelijk is aan 2//3 zonder gebruik te maken van de stroken? (Door 6//9 te vereenvoudigen)

Screenshots blok 1
Ga vervolgens in op het vergelijken van breuken zonder ondersteuning van breukenstroken. Oefen met het gelijknamig maken van de breuken. Eerst vermenigvuldig je de noemers met elkaar. Hierna worden de tellers kruislings vermenigvuldigd met hetzelfde getal als waarmee de noemer is vermenigvuldigd. Zo worden de noemers hetzelfde en kunnen de tellers met elkaar vergeleken worden. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welk gedeelte van de breuk moet hetzelfde zijn om de breuken te vergelijken? (noemer)
Bedenk hoe je 3//9 en 1//6 handiger met elkaar kunt vergelijken dan naar 54 te rekenen. (Rekenen naar 18)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe breuken vergeleken worden door te vragen hoe de bouwvakker tot de juiste uitkomst komt. Vergelijk de breuken die op de emmers staan zonder gebruik te maken van breukenstroken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg over het vergelijken van breuken. Start met het vergelijken met behulp van de breukenstrook. Vul de breuken in op de strook en kijk welke breuk meer/minder is. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Leg extra nadruk op het invullen en aflezen van de breukenstrook.
Ga vervolgens in op het vergelijken zonder breukenstrook. Leg uit dat zowel de teller als de noemer vermenigvuldigd wordt met de noemer van het andere getal. Benadruk dat de noemers van beide breuken hetzelfde moeten zijn om de breuken te vergelijken. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Als je een breuk gelijknamig gemaakt hebt, naar welk gedeelte van de breuk kijk je dan als je wilt weten of een breuk groter of kleiner is? (teller)

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna proberen de leerlingen de code te kraken. Vergelijk de 2 breuken binnen een kader. De noemers van de breuk die het grootst is, wordt gebruikt in de code. De juiste oplossing staat weergegeven onder het afdekvlak.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!