Groep 7, Blok 1, Week 1, Les 3

Groep 7, Blok 1, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de code te kraken. De leerlingen lossen de sommen op. De uitkomsten corresponderen met een kleur. Deze kleur wordt op het slot in de juiste cirkel gekleurd. In de cirkels staan de letters die horen bij de verschillende sommen.

Welke strategie gebruik je om 400 - 320 op te lossen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie cijferend of kolomsgewijs rekenen een handige manier is om tot de uitkomst te komen.

Instructie

Cijferen
Screenshots blok 1
Herhaal wat cijferend rekenen is. Cijferend rekenen is het onder elkaar uitrekenen van sommen, waarbij van rechts naar links wordt gerekend. Bespreek hoe je de getallen in het HTE-schema moet zetten.

Welke sommen tot en met 1000 reken je uit je hoofd uit? Welke sommen cijfer je?
Welke andere manieren zijn er om dit soort sommen uit te rekenen?

Screenshots blok 1
Leg hierna stap voor stap het cijferend optellen en aftrekken uit. Besteed extra aandacht aan het gebruik van het onthoudhokje. Wijs de kleuren aan om duidelijk te maken waar de cijfers in de tussenstappen vandaan komen en waar deze ingevuld moeten worden. Benadruk hierbij dat van rechts naar links, ofwel van de eenheden naar de tientallen, daarna naar de honderdtallen, gerekend wordt. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het cijferen.

Waar moet je op letten als je een som als 568 + 56 cijferend gaat uitrekenen? (56 in de juiste kolommen schrijven).
Reken cijferend uit: 800 - 654.

Controleer of de leerlingen het cijferen begrijpen door te vragen wat er onder de vlekken staat.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal wat kolomsgewijs rekenen is. Kolomsgewijs rekenen is het onder elkaar uitrekenen van sommen, waarbij gerekend wordt van links naar rechts. Leg uit hoe je de getallen in het HTE-schema moet zetten. Leg hierna stap voor stap het kolomsgewijs rekenen uit. Leg extra nadruk op het rekenen met overschrijdingen en tekorten. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Leg aan een klasgenoot stap voor stap uit hoe je tot de uitkomst van de som komt.

Controleer of de leerlingen het kolomsgewijs rekenen begrijpen door te vragen welke stappen je zet om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.
Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie. Benadruk iedere stap die gezet wordt. Leg met name nadruk op het rekenen met de onthoudhokjes bij overschrijding bij het cijferen en het rekenen met overschrijdingen en tekorten bij kolomsgewijs rekenen. Laat de leerlingen de stappen hardop verwoorden en hiermee oefenen.

Cijferenexercise Wanneer schrijf je een minteken voor een getal bij kolomsgewijs aftrekken?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna lossen de leerlingen de cijferzoeker op. Los eerst de sommen op die aan de linkerkant staan. Ga daarna op zoek naar de getallen in de puzzel. De uitkomst staat weergegeven onder de pagina.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!