Groep 6, Blok 9, Week 3, Les 11

Groep 6, Blok 9, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen zo snel mogelijk de keersommen te laten uitrekenen. Je kunt de antwoorden controleren door op het oogje te klikken.

Welke keersom vond je het moeilijkst om uit te rekenen? Leg uit hoe je deze som hebt uitgerekend.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je aan de hand van de afmetingen van het skateboard kunt uitrekenen hoeveel inpakpapier je nodig hebt om het skateboard in te pakken.

Instructie

Leg uit dat een oppervlakte aangeeft hoe groot een gebied is. Bij de oppervlakte kijk je naar de grootte van een vlak dat nodig is om iets te bedekken, bijvoorbeeld de grootte van het tafelkleed om de tafel te bedekken. Om de oppervlakte te bepalen, heb je de lengte en de breedte van een vlak nodig.

Wijs de oppervlakte van je tafel aan.
In welke situatie in het dagelijks leven heb je oppervlakte nodig?

Groep 6, Blok 9, Week 3, Les 11
Leg uit dat je de oppervlakte berekent door de lengte te vermenigvuldigen met de breedte. Benadruk dat de hoge 2 achter een lengtemaat aangeeft dat het om een oppervlaktemaat gaat. Leg uit dat de hoge 2 komt omdat het een maat is voor 2 zijdes, namelijk lengte en breedte.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het berekenen van de oppervlakte. Ga daarbij in op het berekenen van een onbekende zijde. Wanneer de oppervlakte en een van de zijdes bekend is, wordt de onbekende zijde berekend door de oppervlakte te delen door de bekende zijde.

Welke som maak je om een oppervlakte te berekenen?
Bedenk een figuur met andere afmetingen, waarbij de oppervlakte ook 24 dm² is.

Vervolgens ga je in op het begrip ‘schaal’ en geef je aan dat in het voorbeeld 1 hokje op de tekening staat voor 1 dm² in de werkelijkheid. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen en tekenen van de oppervlakte op hokjes. Gebruik voor het tekenen het deel met de lege hokjes naast de afbeelding. Benadruk dat 2 halve hokjes samen 1 heel hokje vormen.
Groep 6, Blok 9, Week 3, Les 11
Leg daarna uit dat je de oppervlakte van een ruimtelijk figuur berekent door de oppervlakte van alle kanten bij elkaar op te tellen. Oefen hiermee. Vul eerst de onbekende lengtematen in bij de uitslag voordat de oppervlaktes berekend worden.

Je pakt een vierkante doos in met een lengte, breedte en hoogte van 9 cm. Hoe reken je handig uit hoeveel inpakpapier je nodig hebt? (De oppervlakte van 1 vierkant vermenigvuldig je met 6; er zijn 6 even grote vierkanten.)
De afmetingen van een rechthoekige doos zijn: 6 cm, 4 cm en 3 cm (l×b×h). Wat is de oppervlakte van de voorkant, de zijkant en de onderkant? (12 cm², 18 cm², 24 cm²)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je de oppervlakte berekent door te vragen hoe je bepaalt welke oppervlakte bij welk figuur hoort.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit wat een oppervlakte is en hoe dit je berekent. Vervolgens laat je de leerlingen hiermee oefenen.

Hoe kun je aan een getal met de lengtemaat zien dat het om oppervlakte gaat? (de hoge 2)

Soms is de oppervlakte bekend, maar ontbreekt de lengte of breedte. Om deze zijde te berekenen, deel je de oppervlakte door de bekende zijde. Oefen hiermee.
Vervolgens ga je in op het begrip ‘schaal’. In het voorbeeld is 1 hokje op de tekening 1 dm² in de werkelijkheid. Oefen met het berekenen en tekenen van de oppervlakte op hokjes.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de oppervlakte van het weiland handig berekenen. Daarna laat je de leerlingen hun eigen tuin ontwerpen op ruitjespapier en berekenen ze de oppervlakte van de verschillende onderdelen. Bespreek een indeling van de tuin door deze tuin op het digibord te tekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!