Groep 6, Blok 9, Week 2, Les 9

Groep 6, Blok 9, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door keersommen te maken met een honderdvoud. Draai de draaischijf om te bepalen hoeveel stuks je koopt en kies een product. Reken daarna de som uit. Herhaal dit voor de andere producten.

Op welke manier reken je deze keersommen handig uit?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie cijferend (of kolomsgewijs) rekenen handig is om erachter te komen hoeveel de digiborden in totaal kosten.

Instructie

Cijferen
Screenshots definitief
Herhaal dat je bij het cijferend rekenen de getallen onder elkaar opschrijft en van rechts naar links rekent. Bespreek de stappen die je zet en ga daarbij in op het onthoudhokje.
Daarna vraag je welke sommen de leerlingen zouden uitrekenen via cijferen en welke via hoofdrekenen. Sleep de sommen naar de vakken en laat de leerlingen de hoofdrekensommen uitrekenen. Vraag welke strategie ze hebben toegepast.
Oefen vervolgens met het cijferend vermenigvuldigen, waarbij het schema wordt ingevuld en de onthoudhokjes worden gebruikt.

Bedenk een keersom die je uitrekent via hoofdrekenen in plaats van via cijferend vermenigvuldigen.
Bedenk een keersom met de uitkomst tussen de 900 en 1000.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je cijferend vermenigvuldigt door te vragen wat er onder de vlek staat.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Screenshots definitief
Herhaal dat je bij het kolomsgewijs rekenen de getallen onder elkaar opschrijft en van links naar rechts rekent. Bespreek de stappen die je zet bij het kolomsgewijs vermenigvuldigen. Leg daarbij extra nadruk op het rekenen met de nulregel.
Oefen vervolgens met het kolomsgewijs vermenigvuldigen. Bij deze sommen zijn er zowel sommen met als zonder 0. Benadruk dat je geen tussenuitkomst hoeft op te schrijven als je met een 0 vermenigvuldigt.

Hoe reken je de tussensommen met nullen handig uit? (de nulregel)

Groep 6, Blok 9, Week 2, Les 9
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs vermenigvuldigt door te vragen wat er fout is gegaan. Het juiste aantal nullen ontbreekt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak. Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie. Bespreek iedere stap die gezet wordt. Leg de nadruk op het rekenen met de onthoudhokjes bij het cijferen. Bij kolomsgewijs vermenigvuldigen leg je de nadruk op het rekenen met de nulregel. Oefen hiermee.

Cijferenexercise Wat is de waarde van het cijfer 6 in de som 632 × 2?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna laat je de leerlingen zelf sommen bedenken en uitrekenen via cijferend of kolomsgewijs vermenigvuldigen. Sleep daarbij de getallen naar de DHTE-schema’s.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!