Groep 6, Blok 9, Week 2, Les 8

Groep 6, Blok 9, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door in groepjes te oefenen met de tafel van 11 en 12. Om de beurt tellen leerlingen verder vanaf 1. Getallen uit de tafel van 11 en 12 mogen niet genoemd worden. In dat geval zegt de leerling het woord ‘juf’ in plaats van het getal. Wanneer het getal toch genoemd wordt, beginnen ze opnieuw.

Welke tafel vind je het moeilijkst om op te zeggen? Waarom deze tafel?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie cijferend (of kolomsgewijs) rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel boeken er in totaal zijn.

Instructie

Cijferen
Herhaal dat je bij het cijferend rekenen van rechts naar links rekent en bespreek hoe je de getallen in het DHTE-schema zet.

Bedenk een keersom die je via cijferend rekenen kunt uitrekenen.
Bedenk een andere manier om dit soort keersommen uit te rekenen.

Screenshots definitief
Bespreek stap voor stap het cijferend vermenigvuldigen. Ga daarbij in op het onthoudhokje. Maak eerst een keersom met de eenheden. Aangezien de uitkomst bestaat uit tientallen en eenheden, zet je het tiental in het onthoudhokje en de eenheden in het vak van de eenheden. Daarna vermenigvuldig je met de tientallen, waarbij je het getal uit het onthoudhokje (2) bij de uitkomst optelt. Dan vermenigvuldig je met de honderdtallen.
Daarna oefenen de leerlingen met het bepalen van de tussensom voor het gele vak. Ook oefenen ze met het cijferend vermenigvuldigen, waarbij het volledige schema wordt ingevuld.

Leg aan een klasgenoot stap voor stap uit hoe je tot de uitkomst van de som 217 × 8 komt.
Bedenk een makkelijke en een moeilijke keersom die je cijferend oplost. Wat maakt een som makkelijker of moeilijker?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je cijferend vermenigvuldigt door te vragen wat er fout is gegaan. Er moet een 1 in het onthoudhokje, geen 10.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal dat je bij het kolomsgewijs rekenen van links naar rechts rekent en bespreek hoe je de getallen in het DHTE-schema zet.
Screenshots definitief
Bespreek hierna stap voor stap het kolomsgewijs vermenigvuldigen en wijs de leerlingen erop welke uitkomsten ze op welke plaats in het schema moeten invullen. Leg daarbij extra nadruk op het rekenen met de nulregel.
Oefen daarna met sommen met een 0. Je hoeft geen tussenuitkomst op te schrijven als je met een 0 vermenigvuldigt. Oefen vervolgens met het kolomsgewijs vermenigvuldigen.

Waarom heeft het DHTE-schema op deze pagina een rij met hokjes meer dan het DHTE-schema op de vorige pagina?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs vermenigvuldigt door te vragen welke tussenstappen erbij horen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak. Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie en bespreek iedere stap. Leg de nadruk op het rekenen met de onthoudhokjes bij het cijferen. Bij kolomsgewijs vermenigvuldigen leg je de nadruk op het rekenen met de nulregel. Oefen hiermee.

Cijferenexercise Bespreek stap voor stap hoe je tot de uitkomst van de som 620 × 5 komt.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna ontcijferen de leerlingen de sommen en rekenen ze de sommen uit via cijferend en kolomsgewijs vermenigvuldigen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!