Groep 6, Blok 9, Week 2, Les 7

Groep 6, Blok 9, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de getallen te halveren. Sleep de groente en het fruit weg om te zien wat de helft van het getal is.

Kun je altijd alle getallen halveren? Leg uit waarom wel of niet.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt uitrekenen hoeveel stickers de kinderen in totaal hebben door het aantal boekjes te vermenigvuldigen met het aantal stickers per boek.

Instructie

Groep 6, Blok 9, Week 2, Les 7
Herhaal hoe je een keersom uitrekent via splitsen en compenseren. Benadruk dat compenseren handig is om te gebruiken wanneer een getal dicht bij een rond getal ligt. Daarna laat je de leerlingen oefenen met het splitsen.
Screenshots definitief
Vervolgens leg je uit dat je sommige sommen handig kunt uitrekenen via verdubbelen en halveren. Door het ene getal in de som te halveren en het andere getal te verdubbelen (of andersom), kun je een som maken die eenvoudiger uit te rekenen is. Benadruk dat de uitkomsten in beide sommen gelijk blijven. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Maak de som af, waarbij de uitkomst van de som hetzelfde blijftplus: Bedenk 2 sommen met behulp van dubbelen en halveren met dezelfde uitkomst.

Daarna laat je de leerlingen de verhaalsommen oplossen waarbij ze moeten vermenigvuldigen. Vraag welke strategie ze hebben gebruikt.
Controleer of de leerlingen de verschillende strategieën begrijpen door te vragen hoe ze de uitkomst van de sommen bepalen. Vraag of ze de uitkomst van de tweede som apart hebben uitgerekend. Vraag ook hoe ze weten dat de uitkomst van de tweede som hetzelfde is als van de eerste som.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je een keersom kunt splitsen in tientallen en eenheden. Met deze getallen maak je hulpsommen. Leg aan de hand van het voorbeeld met MAB-materiaal uit hoe je keersommen uitrekent via splitsen. Laat eerst zien hoe het getal gesplitst wordt en welke sommen de hulpsommen vormen. Benoem dat je de uitkomsten van de hulpsommen bij elkaar optelt om te weten wat de uitkomst van de keersom is. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welke hulpsommen maak je bij de som 7 × 53?

Bespreek vervolgens dat de uitkomst gelijk blijft als je het ene getal in de som verdubbelt en het andere getal halveert. Oefen hiermee.

Waarom verdubbel je de 25 en halveer je de 6?

Screenshots definitief
Daarna laat je de leerlingen de verhaalsommen oplossen waarbij ze moeten delen. Vraag welke strategie ze hebben gebruikt.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze een andere som bedenken, waarbij de uitkomst hetzelfde blijft. Daarna laat je de leerlingen een verhaalsom bedenken. Draai de draaischijf en klik op de husselknop om te bepalen welke getallen ze moeten gebruiken voor hun verhaalsom. Vervolgens wisselen de leerlingen hun verhaalsom uit en lossen ze elkaars verhaalsom op.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!