Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 2

Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door deelsommen uit te rekenen. Sleep de voetballen naar de juiste uitkomst. Er blijft 1 voetbal over. Vraag de leerlingen welke uitkomst bij deze som hoort.

Hoe weet je hoeveel nullen achter de uitkomsten komen te staan?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen uit hoeveel woorden het dictee in totaal bestaat als je weet welk deel van de woorden je al hebt opgeschreven en hoeveel woorden dit zijn.

Instructie

Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 2
Herhaal dat je een deel van hoeveelheid kunt berekenen door eerst het totaal door de noemer te delen. Indien de teller groter dan 1 is, vermenigvuldig je de teller met de uitkomst van de eerdere som. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van een deel door middel van verhaalsommen.
Screenshots definitief
Leg vervolgens het berekenen van het totaal met een breuk uit. Reken eerst naar de stambreuk door het aantal dat bekend is te delen door de teller. Om het totaal te weten, vermenigvuldig je de noemer met deze uitkomst.
Laat de leerlingen hier eerst mee oefenen met behulp van een breukenstrook. Daarna oefenen ze met verhaalsommen.

Welk deel van de schriften is geen rekenschrift? ( 5//8 ) Hoeveel schriften zijn dat? (72 - 27 = 45)
18 van de 72 schriften in de kast zijn taalschriften. Welke breuk past hierbij? ( 1//4 )

Screenshots definitief
Herhaal dat een stambreuk een breuk is waarbij de teller 1 is en bespreek hoe je vermenigvuldigt met een stambreuk. Je deelt het hele getal uit de som door de noemer. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je het totaal berekent met een breuk door te vragen wat er fout is gegaan. Je moet het aantal delen door de teller en vervolgens deze uitkomst vermenigvuldigen met de noemer.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek dat je het totaal kunt bereken als een deel van het totaal bekend is. Leg stap voor stap uit hoe het totaal berekend wordt met een breuk.
Laat vervolgens de leerlingen oefenen met het berekenen van het totaal, waarbij de breukenstroken ter ondersteuning zijn.

Welk deel van de kinderen in de klas heeft geen korte broek aan? Hoeveel kinderen zijn dat?

Vervolgens herhaal je dat een stambreuk een breuk is waarbij de teller 1 is en bespreek je hoe je vermenigvuldigt met een stambreuk. Laat de leerlingen hier vervolgens mee oefenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om het totaal te berekenen. Daarna laat je de leerlingen een som dobbelen, waarbij ze het totaal moeten berekenen en een som waarbij ze moeten vermenigvuldigen met een stambreuk. Vraag of de leerlingen bij beide sommen een verhaal kunnen bedenken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!