Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 1

Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de rekenpuzzel met deelsommen te maken. Onderaan de pagina staat de oplossing.

Welke strategie heb je gebruikt om deze deelsommen handig uit te rekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen hoeveel mensen jonger dan 25 jaar in de bus zitten als je weet welk deel dit is en het totaal aantal passagiers weet.

Instructie

Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 1
Geef aan dat je een deel van een hoeveelheid kunt berekenen.

Er ligt 17 euro bij 1//3 deel. Hoeveel is 2//3 deel van 51 euro dan?
Bij 1//3 van 51 euro ligt 17 euro. Hoeveel euro zou er liggen bij 1//6 van 51 euro? (8,50 euro)

Screenshots definitief
Herhaal de begrippen 'teller' en 'noemer' en leg uit dat je een deel kunt berekenen met een breuk door het totaal te delen door de noemer. Indien de teller groter dan 1 is, dan moet je de teller nog vermenigvuldigen met de uitkomst van de eerdere som.
Daarna laat je de leerlingen oefenen met het berekenen van een deel met behulp van een breukenstrook. Vraag welke vereenvoudigde breuk erbij hoort. Wijs de leerlingen erop om aan de (deel)tafels te denken, zodat je kunt nagaan of je de teller en noemer kunt delen door hetzelfde getal.

Welke som hoort bij deze hulpsommen 5 en 3 × 15? ( 3//5 deel van 75)
Bedenk zelf een som waarbij je een deel van het totaal berekent en waarbij je de breuk kunt vereenvoudigen.

Vervolgens oefenen de leerlingen met het oplossen van verhaalsommen met breuken.
Groep 6, Blok 9, Week 1, Les 1
Bespreek dat een stambreuk een breuk is waarbij de teller 1 is. Leg uit dat je bij het vermenigvuldigen van een stambreuk het hele getal uit de som deelt door de noemer en oefen hiermee.

Bedenk een stambreuk en schrijf een getal op waarmee je de stambreuk kunt vermenigvuldigen.
Een vogel heeft per dag 1//3 van zijn lichaamsgewicht nodig aan voedsel. Hoeveel is dat als een vogel 39 gram weegt? ( 1//3 deel van 39 = 13 gram)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je een deel van een hoeveelheid berekent door te vragen welke stappen ze zetten.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je een deel van een totaal kunt berekenen met breuken en bespreek stap voor stap hoe je een deel berekent waarbij de teller 1 of groter dan 1 is. Laat de leerlingen hiermee oefenen, waarbij ze ook de vereenvoudigde breuk opschrijven.

Je weet hoeveel 1//6 deel van 66 is. Hoe bereken je dan hoeveel 4//6 deel van 66 is? Vereenvoudig de breuk.

Vervolgens geef je aan wat een stambreuk is en dat je bij het vermenigvuldigen met een stambreuk het hele getal deelt door de noemer. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welke stambreuk kun je vermenigvuldigen met 24, waarbij een heel getal de uitkomst is? (bijvoorbeeld 1//4, 1//6 of 1//8 )

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som uit te rekenen en de breuk te vereenvoudigen. Daarna laat je de leerlingen de sommen uitrekenen. Gebruik de breukenstrook ter ondersteuning om de gevraagde breuken weer te geven.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!