Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 8

Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door keersommen uit te rekenen. Per cactus staat er 1 ballon met de juiste uitkomst. Sleep de knal naar de ballonnen met de verkeerde uitkomsten.

Leg uit welke strategie je hebt gebruikt bij het uitrekenen van deze keersommen.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je een hoeveelheid koeien eerlijk kunt verdelen over de weilanden.

Instructie

Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 8
Herhaal dat je bij het splitsen het deeltal in tweeën splitst om vervolgens deelsommen te maken met deze getallen.

Leg uit wanneer het handig is om een deelsom te splitsen.
Bedenk 2 deelsommen die je kunt uitrekenen via splitsen.

Screenshots definitief
Herhaal hoe je het deeltal splitst. Denk daarbij aan de tafelsommen die bij de deler horen en maak een hulprijtje. Voeg eventueel nullen toe aan het hulprijtje, zodat je snel kunt zien welke uitkomst van een hulpsom dicht bij het deeltal ligt. Nadat je het deeltal hebt gesplitst, maak je 2 nieuwe deelsommen. Reken deze uit en tel de uitkomsten bij elkaar op.
Vervolgens laat je de leerlingen oefenen met het delen via splitsen, waarbij ze de bijbehorende hulpsommen opschrijven.

Leg uit waarom het handig is om aan de tafels te denken bij het splitsen.
Reken de som 891 : 9 uit via splitsen.

Daarna oefenen de leerlingen met het oplossen van een verhaalsom, waarbij ze rekenen via splitsen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je deelt via splitsen door te vragen hoe ze het deeltal splitsen. Sleep de vlekken weg om de uitkomst te controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 8
Herhaal dat je bij een deelsom het deeltal in tweeën kunt splitsen. Met deze getallen maak je hulpsommen. Geef aan dat je bij het splitsen kijkt naar de tafelsommen die bij de deler horen. Benadruk dat je eerst de grootste uitkomst neemt en dan kijkt wat er overblijft.
Daarna doe je voor hoe je het deeltal splitst en welke sommen de hulpsommen vormen. Gebruik een hulprijtje. Wijs de leerlingen erop om bij grote getallen een 0 toe te voegen in het hulprijtje, zodat je snel kunt zien welke uitkomst van een hulpsom dicht bij het deeltal ligt. De uitkomsten van de hulpsommen tel je bij elkaar op.
Vervolgens laat je de leerlingen oefenen met het bepalen van de hulpsommen en met het delen via splitsen, waarbij ze de hulpsommen opschrijven.

Hoe weet je in welke getallen je het deeltal moet splitsen?

Vervolgens doorloop je de stappen om een verhaalsom op te lossen, waarbij je rekent via splitsen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen in welke getallen ze het deeltal splitsen. Laat ze ook uitleggen waarom ze voor die getallen hebben gekozen. Daarna rekenen de leerlingen in viertallen de deelsommen uit. Geef aan dat je verder rekent met de cijfers in de gekleurde vakken. Zet deze cijfers in de vakken met dezelfde kleur. Als de leerlingen alles goed hebben uitgerekend, kunnen ze de laatste som invullen en komt de uitkomst van deze som overeen met de uitkomst die staat gegeven.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!