Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 7

Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen zoveel mogelijk keer- en deelsommen binnen de tijd te laten uitrekenen.

Welke strategie heb je gebruikt om deze sommen handig uit te rekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door middel van schatten erachter kunt komen hoeveel kilogram maïs er gemiddeld per dag is geoogst.

Instructie

Groep 6, Blok 8, Week 2, Les 7
Herhaal dat je bij het schattend vermenigvuldigen en delen eerst een getal afrondt en daar verder mee rekent. Ga daarbij in op het afronden op helen en op tienvouden.
Screenshots definitief
Vervolgens geef je aan dat het schattend vermenigvuldigen en delen met ronde getallen hetzelfde werkt als bij kommabedragen. Rond 1 of beide getallen in de som af op een rond getal dat dichtbij ligt. Benadruk hierbij om aan de (deel)tafels te denken en zorg ervoor dat het deeltal gedeeld kan worden door de deler. Bespreek de verschillende manieren waarop je kunt afronden. Geef aan dat hoe dichter je bij de werkelijke getallen in de som blijft met het afronden, des te nauwkeurige de uitkomst is.
Laat de leerlingen daarna oefenen met het afronden. Werp de dobbelsteen om een som te bepalen en rond vervolgens af op een honderdvoud, duizendvoud of tienduizendvoud. De leerlingen hoeven de som nog niet uit te rekenen. Benadruk nog eens dat het deeltal gedeeld moet kunnen worden door de deler.
Screenshots definitief
Vervolgens oefenen de leerlingen met het schattend rekenen. Laat ze de schatsom opschrijven en uitrekenen.

Reken de som 499 × 70 schattend en precies uit. Hoeveel is het verschil?
Is de precieze uitkomst van de som 17 × 69 hoger of lager dan de schatsom 20 × 70? Waarom denk je dat? (Lager, je rondt beide getallen naar boven af.)

Oefen daarna met het schattend rekenen met verhaalsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je schattend deelt door te vragen wat er fout is gegaan. 38 is naar beneden afgerond terwijl het dichter bij de 40 ligt. Dit getal had dus naar boven afgerond moeten worden. Van 279 maak je vervolgens 280, omdat dit deelbaar is door 40.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je schattend vermenigvuldigt en deelt en ga in op het afronden. Benadruk om aan de (deel)tafels te denken bij het maken van de schatsom.
Oefen vervolgens met het afronden en het bepalen of de uitkomst meer of minder is. Laat de leerlingen ook oefenen met het schatten van de uitkomst, waarbij ze zelf bedenken hoe ze moeten afronden.

Stel je hebt de som 6234 : 7, waarbij je afrondt op een honderdvoud. Waarom rond je dan af op 6300 en niet op 6200?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de uitkomst te schatten. Daarna laat je de leerlingen de uitkomsten schatten. Bespreek hoe de leerlingen hebben afgerond en hoeveel uitkomsten ze goed hebben.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!