Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 3

Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de ontbrekende kommagetallen in te vullen. Per telrij staat er een dier. Aan de linkerkant staat hoe groot de sprongen zijn bij elk dier. Vraag de leerlingen ook hoe groot de sprong is die hoort bij de koe.

Leg uit waarom een sprong van 2 tienden groter is dan een sprong van 5 honderdsten.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is als je kommagetallen kunt vergelijken en ordenen, zodat je kunt bepalen of er voldoende suiker is voor het recept.

Instructie

Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 3
Herhaal dat een kommagetal een getal is waar cijfers achter de komma staan. De cijfers voor de komma zijn hele getallen. De cijfers achter de komma worden decimalen genoemd. Zo staat het eerste cijfer achter de komma voor de tienden, het tweede cijfer voor de honderdsten en het derde cijfer voor de duizendsten. Bespreek ook hoe je het getal uitspreekt: 9 en 425 duizendsten.

Noem een kommagetal met 7 honderdsten.
Bedenk een kommagetal waar geen tienden in zitten.

Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 3
Bespreek dat je kommagetallen kunt vergelijken aan de hand van een positieschema. Vul dit in en kijk vervolgens eerst naar de tientallen. Als deze even groot zijn, kijk je naar de eenheden, dan naar de tienden, dan naar de honderdsten en als laatste naar de duizendsten. Zodra je cijfers tegenkomt die niet even groot zijn, kijk je welk cijfer groter is. Dit kommagetal is dus groter. Je hoeft de overige cijfers niet meer te vergelijken.
Oefen vervolgens met het vergelijken van kommagetallen, waarbij het positieschema is ingevuld en je de juiste kommagetallen aanklikt. Indien leerlingen het lastig vinden om kommagetallen met een ongelijk aantal decimalen te vergelijken, geef dan aan dat je altijd een 0 kunt toevoegen zonder dat de waarde van het getal verandert. 6,3 wordt dan 6,30.
Daarna geef je aan dat je het positieschema ook kunt gebruiken om kommagetallen te ordenen van klein naar groot of andersom. Doe dit een keer voor en laat vervolgens de leerlingen de volgorde bepalen, waarbij je de kommagetallen in de juiste volgorde sleept.

Bedenk een kommagetal dat tussen de 3,2 en 3,29 ligt.
Licht toe waarom je eerst naar de tientallen kijkt en niet eerst naar de duizendsten bij het vergelijken van kommagetallen.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kommagetallen ordent door te vragen wat er fout is gegaan. De eerste 2 getallen staan op de verkeerde plek.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat een kommagetal bestaat uit een getal voor de komma en de decimalen. Bespreek de cijfers achter de komma en geef aan hoe je dit kommagetal uitspreekt.
Daarna leg je uit hoe je kommagetallen vergelijkt en ordent aan de hand van een positieschema. In het voorbeeld zijn er geen tientallen, dus dan vergelijk je eerst de eenheden. Als deze even groot zijn, kijk je naar de tienden, dan naar de honderdsten en daarna naar de duizendsten.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het vergelijken van kommabedragen met behulp van een positieschema. Indien leerlingen dit lastig vinden, kunnen ze een getallenlijn tekenen. Daarna oefenen ze met het vergelijken zonder visuele ondersteuning. Klik het kommagetal aan dat meer of minder is. Benadruk dat je bij kommagetallen met een ongelijk aantal decimalen een 0 kunt toevoegen. Vervolgens ordenen de leerlingen de kommagetallen.

Op welke manier orden je kommagetallen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de volgorde bepalen van groot naar klein. Daarna laat je de leerlingen bepalen wat de juiste volgorde van de producten is van laag naar hoog. Sleep de producten in deze volgorde naar de toonbank.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!