Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 2

Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de ontbrekende bedragen in te vullen. Daarbij tel je steeds verder of terug met sprongen van 0,1 of 0,01.

Bedenk een kommagetal waar zowel de tienden als de honderdsten veranderen bij een sprong van 0,01. (bijvoorbeeld als je van 7,89 naar 7,90 springt)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is als je weet waar kommagetallen op de getallenlijn horen, zodat je kunt vergelijken waar een fruitmand goedkoper is.

Instructie

Groep 6, Blok 8, Week 1, Les 2
Herhaal wat tienden en honderdsten zijn en benoem nog eens hoe je een kommagetal plaatst op de getallenlijn. Benadruk om bij het plaatsen van een kommagetal met honderdsten goed te kijken tussen welke tienden het kommagetal ligt.
Oefen eerst met de tienden op de getallenlijn, waarbij de leerlingen uit antwoordmogelijkheden kiezen om te bepalen welk kommagetal bij het vraagteken hoort. Klik het juiste kommagetal aan. Oefen daarna met honderdsten, waarbij je lijnen trekt naar de juiste plaats op de getallenlijn.
Screenshots definitief
Vervolgens oefenen de leerlingen met het globaal plaatsen van kommagetallen op de getallenlijn. Geef aan dat je eerst het midden van de getallenlijn bepaalt en daarna deel je de getallenlijn in met hulplijnen. Vraag de leerlingen hoe ze de getallenlijn zouden indelen en teken deze verdeling. Vraag welke kommagetallen bij de getekende hulplijnen horen en bepaal welk kommagetal bij het vraagteken hoort.

Tussen welke tienden ligt het kommagetal 7,65?
Hoe groot zijn de sprongen tussen de kwarten op de getallenlijn die van 7 tot 8 loopt? (elk kwart is 0,25)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kommagetallen op de getallenlijn plaatst door te vragen om de foute kommagetallen op de getallenlijn te verbeteren. Sleep deze kommagetallen naar de juiste plaats.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshots definitief
Herhaal wat tienden en honderdsten zijn en laat zien hoe je een kommagetal op de getallenlijn plaatst. Benadruk dat je goed moet kijken naar de indeling van de getallenlijn en of je een kommagetal met 1 decimaal (tienden) of met 2 decimalen (honderdsten) op de getallenlijn zet. Sleep dan het kommagetal naar de juiste plaats.
Oefen vervolgens met kommagetallen op de getallenlijn, waarbij de leerlingen uit de antwoordmogelijkheden kiezen.

Waar zou jij het kommagetal 5,65 plaatsen op de getallenlijn die van 5 tot 6 loopt?

Daarna geef je aan hoe je een kommagetal ongeveer plaatst op een globale getallenlijn. Maak eerst de indeling met kleine strepen, bedenk vervolgens of het kommagetal voor of na het midden komt en sleep dan de kommagetallen naar de juiste plaats. Oefen hiermee.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of de kommagetallen die horen bij de vraagtekens op beide getallenlijnen hetzelfde zijn en hoe ze dit weten. Daarna laat je de leerlingen de kommagetallen aflezen van de getallenlijnen. Vraag ook welk cijfer ze zelf zouden geven bij 1 stelling en laat ze dit op een getallenlijn tekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!