Groep 6, Blok 7, Week 3, Les 13

Groep 6, Blok 7, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de stellingen over de omtrek en de oppervlakte te bespreken. Indien een stelling niet waar is, bespreek dan of de leerlingen weten wat er fout is aan de stelling.

Bedenk zelf 2 stellingen: 1 over de omtrek en 1 over de oppervlakte.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je aan de hand van de omtrek en de oppervlakte erachter kunt komen hoe groot de buitenrand van de lijst is en hoe groot de foto is.

Instructie

Groep 6, Blok 7, Week 3, Les 13
Leg uit dat de omtrek de rand om een figuur is en wijs de omtrek aan in het vierkant. De omtrek geeft aan hoe groot de buitenrand van een figuur is. Geef aan dat de oppervlakte het hele vlak van een figuur is en wijs de oppervlakte aan. De oppervlakte geeft aan hoe groot de binnenkant van een figuur is.

Wijs de omtrek en oppervlakte aan van je schrift.
Wanneer gebruik je de omtrek? En wanneer de oppervlakte?

Groep 6, Blok 7, Week 3, Les 13
Leg uit dat je de omtrek van een voorwerp berekent door alle zijden op te meten en bij elkaar op te tellen. Je kunt ook de lengte en de breedte vermenigvuldigen met 2. Deze zijn namelijk precies even lang als de lengte en de breedte die je al hebt opgemeten.
Vervolgens bereken je de omtrek van een echt voorwerp, zoals het digibord. Maak daarbij gebruik van een bordliniaal of meet de afbeelding van het digibord in de bordles op door de liniaal te slepen en de lengte en de breedte af te lezen. Laat vervolgens de leerlingen oefenen met het opmeten van het voorwerp op het digibord en echte voorwerpen met hun liniaal.

Leg uit hoe je de omtrek van een voorwerp berekent.
Hoe bereken je op een handige manier de omtrek als je geen liniaal hebt? (Gebruik de referentiemaat van een centimeter, de dikte van je duim, om het op te meten.)

Groep 6, Blok 7, Week 3, Les 13
De oppervlakte bereken je door de lengte en de breedte op te meten en met elkaar te vermenigvuldigen. De hoge 2 achter een lengtemaat geeft aan dat het om een oppervlaktemaat gaat.
Bespreek of je de oppervlakte kunt berekenen via meten van de voorwerpen op het digibord en laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de oppervlakte van echte voorwerpen.

Hoe bereken je de oppervlakte van een vierkant in zo min mogelijk stappen? (lengte x breedte)
Als je de oppervlakte van 1 tafel weet, hoe bereken je dan de oppervlakte van 2 tafels?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je de omtrek berekent door te vragen of de uitspraken kloppen. De uitspraak over de omtrek klopt niet. Als je de 4 tafels in kleinere delen verdeelt, dus als losse tafels, dan krijg je extra stukken omtrek.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Leg uit wat de omtrek en de oppervlakte van een figuur zijn en hoe je dit berekent via opmeten. Daarna wijzen de leerlingen bij echte voorwerpen de omtrek en de oppervlakte aan en meten ze de zijden op om de omtrek en oppervlakte te bepalen.

Hoe bereken je de omtrek en hoe de oppervlakte?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wanneer de leerlingen het berekenen van de omtrek en de oppervlakte in het dagelijks leven zouden gebruiken. Daarna laat je de leerlingen het raadsel oplossen. Teken een lijn tussen de juiste voorwerpen en de kinderen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!