Groep 6, Blok 7, Week 2, Les 8

Groep 6, Blok 7, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de cijfers in de juiste volgorde te slepen. Laat de leerlingen in tweetallen bedenken welke getallen ze allemaal kunnen maken met deze 3 cijfers.

Leg uit waarom in het getal 372 de 3 meer waard is dan de 7.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie cijferend (of kolomsgewijs) rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel meter je al hebt gelopen.

Instructie

Cijferen
Herhaal wat cijferend rekenen is.
Screenshots definitief
Leg vervolgens stap voor stap het cijferend aftrekken uit met overschrijding. Ga daarbij in op het onthoudhokje. Benadruk dat je bij het aftrekken van de eenheden een tekort hebt. In dat geval leen je bij de tientallen. Je streept het tiental (4) door en schrijft in het onthoudhokje wat er overblijft (3). Vervolgens tel je het tiental bij de eenheden op en noteer je deze uitkomst in het onthoudhokje (13). Je streept de 3 bij de eenheden door, je rekent namelijk met het getal in het onthoudhokje. Trek 7 van 13 af en schrijf de uitkomst bij de eenheden. Daarna trek je de tientallen van elkaar af. Wijs de leerlingen erop het getal in het onthoudhokje (3) te gebruiken. Daar haal je er 1 vanaf en deze uitkomst schrijf je bij de tientallen. De laatste stap is het aftrekken van de honderdtallen.
Vervolgens laat je zien hoe je de tussensom bepaalt voor het gele vak en laat je de leerlingen hiermee oefenen. Vul daarbij de getallen in de onthoudhokjes in en zet een streep door de cijfers bij de honderdtallen, tientallen of eenheden.
Oefen daarna met het cijferend aftrekken, waarbij het volledige schema wordt ingevuld en waarbij de leerlingen de onthoudhokjes gebruiken.

Leg uit waarvoor je de onthoudhokjes gebruikt.
Bedenk een som waarbij je moet lenen bij de honderdtallen en de tientallen.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je cijferend aftrekt door te vragen wat er fout is gegaan. Bij de honderdtallen moet een 4 in het onthoudhokje staan. Laat ze de fout verbeteren.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal wat kolomsgewijs rekenen is.
Screenshots definitief
Bespreek hierna de stappen die je zet bij het kolomsgewijs aftrekken met overschrijding. Wijs de leerlingen erop dat je in het voorbeeld bij de tientallen een tekort hebt. In dat geval schrijf je een min voor de uitkomst. Daarna tel je de uitkomsten van de tussensommen bij elkaar op en haal je het tekort eraf.
Daarna oefenen de leerlingen met het kolomsgewijs aftrekken.

Is er bij de som 653 - 218 sprake van een tekort bij de honderdtallen, tientallen of eenheden?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs aftrekt door te vragen welke tussenstappen bij de som horen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak. Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie. Bespreek iedere stap die gezet wordt. Leg de nadruk op het aftrekken met de onthoudhokjes bij het cijferen en de wijze waarop je overschrijdingen bij het kolomsgewijs aftrekken weergeeft in het schema. Oefen hiermee.

Cijferenexercise Wat moet je doen als je een tekort hebt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna rekenen de leerlingen in viertallen uit hoeveel punten het grote monster overhoudt nadat hij het monster van level 1 heeft verslagen. Met de overgebleven punten berekenen ze dit ook voor level 2 en vervolgens voor level 3.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!