Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 4

Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door plussommen te maken en uit te rekenen. Laat een leerling 3 vakken aanklikken. Deze getallen telt de klas bij elkaar op. Indien er een spin onder een afdekvlak staat, moet de leerling nog een extra vak aanklikken, zodat de klas een som moet uitrekenen waarbij ze 4 getallen optellen.

Bespreek met een klasgenoot hoe je de som hebt uitgerekend. Hebben jullie dezelfde stappen gezet?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie kolomsgewijs rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel eieren de boer in totaal heeft.

Instructie

Screenshots definitief
Herhaal dat je bij het kolomsgewijs rekenen de getallen onder elkaar opschrijft en van links naar rechts rekent. Benadruk dat je het grootste getal van de som bovenaan zet en het andere getal daaronder. Bespreek de stappen die je zet bij het kolomsgewijs vermenigvuldigen. Geef aan dat het handig is om de tussensommen uit te rekenen via de nulregel. Daarna tel je de uitkomsten van de tussensommen bij elkaar op.
Benadruk dat het soms handiger is om sommen via hoofdrekenen uit te rekenen. Vraag welke sommen de leerlingen zouden uitrekenen via kolomsgewijs rekenen en welke via hoofdrekenen. Sleep de sommen naar de vakken en laat de leerlingen de hoofdrekensommen uitrekenen. Vraag welke strategie ze hebben toegepast.
Screenshots definitief
Daarna oefenen de leerlingen met het kolomsgewijs vermenigvuldigen, waarbij het volledige schema wordt ingevuld. Let goed op welk schema je invult. Het tweede schema gebruik je voor een keersom met een 0, omdat je daar een stap minder opschrijft. Wijs de leerlingen erop dat je geen tussenuitkomst hoeft op te schrijven als je vermenigvuldigt met een 0. Geef aan dat je deze som ook zou kunnen uitrekenen via hoofdrekenen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Bedenk een keersom die je uitrekent via hoofdrekenen.
Bedenk 2 keersommen die je uitrekent via hoofdrekenen en 2 keersommen die je uitrekent via kolomsgewijs rekenen.

Controleer of de leerlingen het kolomsgewijs vermenigvuldigen begrijpen door te vragen hoe ze de som zouden uitrekenen. Laat ze ook uitleggen waarom ze het op die manier uitrekenen en welke stappen ze zetten.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek stap voor stap het kolomsgewijs vermenigvuldigen. Hierbij schrijf je de uitkomsten van de tussensommen op. Tel alle tussenuitkomsten bij elkaar op en schrijf de uitkomst onderaan in het schema.
Screenshots definitief
Vervolgens vraag je of de leerlingen de sommen uitrekenen via hoofdrekenen of via kolomsgewijs vermenigvuldigen. Klik op de strategie om te zien of dit de handigste manier van rekenen is. Bespreek bij de sommen die je uitrekent via hoofdrekenen welke strategie je kunt gebruiken om de sommen handig uit te rekenen, denk daarbij aan de het splitsen of het compenseren.

Hoe zou je de som 310 × 6 handig kunnen uitrekenen via hoofdrekenen?

Oefen daarna met het kolomsgewijs vermenigvuldigen. Wijs de leerlingen erop dat je geen tussenuitkomst hoeft op te schrijven bij sommen met een 0.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de som zouden uitrekenen. Daarna laat je de leerlingen de sommen uitrekenen via kolomsgewijs vermenigvuldigen. De getallen die in de gekleurde hokjes staan vormen de code voor het slot.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!