Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 3

Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door keersommen met tien- en honderdvouden uit te rekenen. Draai de draaischijven, vul de gedraaide getallen in op de strepen en reken uit.

Op welke manier reken je deze sommen handig uit?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie kolomsgewijs rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel punten je in totaal hebt gegooid op het dartbord.

Instructie

Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 3
Herhaal dat kolomsgewijs rekenen het onder elkaar uitrekenen van sommen is, waarbij gerekend wordt van links naar rechts. Leg uit hoe je de getallen in het DHTE-schema zet. Het grootste getal van de som zet je bovenaan en het andere getal daaronder.

Bedenk een keersom die je via kolomsgewijs rekenen kunt uitrekenen.
Bedenk een andere manier om dit soort sommen uit te rekenen.

Screenshots definitief
Bespreek hierna stap voor stap het kolomsgewijs vermenigvuldigen. Geef aan dat je eerst een keersom maakt met het honderdtal, daarna met het tiental en dan met de eenheden. Om deze tussensommen uit te rekenen kun je de nulregel gebruiken. Nadat je alle tussensommen hebt uitgerekend en in het schema hebt ingevuld, tel je de uitkomsten van deze tussensommen bij elkaar op. Deze uitkomst zet je onderaan in het schema.
Vervolgens laat je zien hoe je de tussensom bepaalt voor de gele rij en laat je de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots definitief
Ga daarna in op sommen met een 0. Laat zien dat je bij de som 450 × 5 de uitkomst van de tussensom 5 × 0 niet opschrijft in het schema. Oefen hiermee. Oefen ook met het kolomsgewijs vermenigvuldigen, waarbij het volledige schema wordt ingevuld.

Zijn er verschillende stappen om de sommen 874 × 5 en 870 × 5 uit te rekenen? (Bij de tweede som hoef je de uitkomst van de som 5 × 0 niet op te schrijven in het schema.)
Bedenk een makkelijke en een moeilijke keersom die je oplost via kolomsgewijs rekenen. Wat maakt een som makkelijker of moeilijker?

Controleer of de leerlingen het kolomsgewijs vermenigvuldigen begrijpen door te vragen wat er fout is gegaan. 6 × 400 = 2400, niet 240. Door deze fout klopt de einduitkomst ook niet.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je bij kolomsgewijs rekenen getallen onder elkaar opschrijft en van links naar rechts rekent. Het grootste getal van de som zet je bovenaan en het andere getal daaronder.
Daarna bespreek je stap voor stap het kolomsgewijs vermenigvuldigen. Hierbij schrijf je de uitkomsten van de tussensommen op. Tel alle tussenuitkomsten bij elkaar op en schrijf de uitkomst onderaan in het schema.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het kolomsgewijs vermenigvuldigen. Wijs de leerlingen erop dat je geen tussenuitkomst hoeft op te schrijven bij sommen met een 0.

Wat schrijf je op als je vermenigvuldigt met de eenheden in de som 390 × 4?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er onder de vlekken staat. Sleep de vlekken weg om het te controleren. Daarna werpen de leerlingen de dobbelstenen en rekenen ze de som via kolomsgewijs vermenigvuldigen uit.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!