Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 2

Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door deelsommen uit te rekenen. Onder elke som staat een afbeelding. Sleep deze afbeeldingen naar de juiste uitkomsten, zodat er een mozaïek ontstaat.

Hoe reken je een som als 39 : 3 handig uit?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met behulp van een verhoudingstabel handig kunt uitrekenen hoeveel mensen in een bepaald aantal flats kunnen wonen.

Instructie

Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 2
Herhaal hoe je rekent met een verhoudingstabel. Benadruk dat je aan de boven- en onderkant van de tabel dezelfde rekenhandeling uitvoert. Zo blijft de verhouding hetzelfde. Je gebruikt hierbij alleen vermenigvuldigen en delen.
Bespreek vervolgens hoe je rekent met een verhoudingstabel waarin gevraagd wordt naar meerdere gegevens die berekend moeten worden. Laat de leerlingen oefenen met zowel verhoudingstabellen met meerdere gegevens als met verhoudingstabellen waar slechts 1 onderdeel uitgerekend hoeft te worden.
Screenshots definitief
Daarna herhaal je dat je op dezelfde manier rekent met een verhoudingstabel met kommagetallen en oefenen de leerlingen hiermee.

Stel dat 3 muntstukken € 4,20 waard zijn. Wat is dan de waarde van 300 muntstukken?
Bereken hoeveel 25 muntstukken wegen. (22,5 gram)

Groep 6, Blok 7, Week 1, Les 2
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je rekent met een verhoudingstabel door te vragen wat er fout is gegaan. Bij het omrekenen naar 1 moet je delen, niet vermenigvuldigen. Doordat dit verkeerd is gegaan, zijn de berekeningen met 3 en 6 gereedschapskisten ook fout.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je rekent met een verhoudingstabel. Benadruk dat je aan de boven- en onderkant van de tabel dezelfde rekenhandeling uitvoert. Wijs de leerlingen erop dat ze moeten kijken wanneer je moet delen en wanneer je moet vermenigvuldigen.
Screenshots definitief
Oefen vervolgens met het invullen van de verhoudingstabellen.

Hoeveel kledingstukken zijn er in 20 maanden verkocht? Hoe heb je dat berekend?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de leerlingen in hun eigen woorden te laten uitleggen hoe ze de verhoudingstabel stap voor stap invullen. Daarna laat je de leerlingen in tweetallen overleggen hoe de verhoudingstabellen moeten worden ingevuld en laat je ze de uitkomsten opschrijven. Om te controleren of de leerlingen de juiste uitkomsten hebben, sleep je de planeten naar de lege vakken. Op de planeet verschijnt de uitkomst.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!