Groep 6, Blok 6, Week 2, Les 9

Groep 6, Blok 6, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door honderd- of honderdtienvouden te delen. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen en per som de beweging maken die hoort bij de uitkomst. Controleer of ze de juiste beweging maken.

Bedenk een deelsom met honderd- of honderdtienvouden met als uitkomst 4.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je een hoeveelheid flessen water eerlijk kunt verdelen over de vrachtwagens, waarbij er een paar overblijven.

Instructie

Groep 6, Blok 6, Week 2, Les 9
Herhaal hoe je een deelsom uitrekent via splitsen. Benadruk dat je de tafels van de deler kunt gebruiken en een hulprijtje kunt maken om te bepalen hoe je het deeltal splitst. Met de getallen uit de splitsing maak je deelsommen. Daarna tel je de uitkomsten bij elkaar op. Wijs de leerlingen erop om nullen toe te voegen aan het hulprijtje, zodat je snel kunt zien wat de grootste uitkomst is die je van het deeltal af kunt halen.
Screenshots definitief
Daarna geef je aan dat je een deelsom ook kunt schatten. Leg uit dat je bij het schatten het ongeveer-teken (≈) ziet. Dit teken laat zien dat je de som niet precies, maar ongeveer uitrekent. Bij het schatten van een deelsom schat je hoe vaak de deler in het deeltal past. Wat je overhoudt en niet meer kunt delen door de deler is je rest. Bij de voorbeeldsom weet je dat de deler minimaal 40 keer in het deeltal past, want 40 × 4 = 160. Dus de uitkomst van de deelsom is meer dan 40. Laat vervolgens de leerlingen bepalen hoe vaak de deler in het deeltal past door de deelsommen aan de juiste schatting te verbinden door een lijn te tekenen.
Daarna oefenen de leerlingen met het schatten en splitsen. Vraag hoe vaak ze denken dat de deler in het deeltal past. Vervolgens rekenen ze de sommen uit via splitsen.

Leg uit hoe je de som 411 plus: Bedenk een deelsom met rest waarbij de uitkomst meer dan 80 is.

Vervolgens laat je de leerlingen sommen uitrekenen en vraag of ze dit hebben aangepakt door een hulprijtje te maken of door er een schatsom van te maken. Laat ze de stappen noemen die ze hebben gezet om de sommen op te lossen.
Daarna oefenen de leerlingen met het oplossen van een verhaalsom, waarbij ze rekenen via splitsen.
Groep 6, Blok 6, Week 2, Les 9
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je deelt via splitsen door te vragen hoe ze het deeltal splitsen en wat de uitkomst is. Sleep de vlekken weg om de antwoorden te controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je soms ‘rest’ overhoudt. Dit betekent dat er wat overblijft als je iets eerlijk wilt verdelen.
Daarna doe je voor hoe je het deeltal splitst en welke sommen de hulpsommen vormen. Gebruik een hulprijtje. Wijs de leerlingen erop om bij grote getallen een 0 toe te voegen in het hulprijtje, zodat je snel kunt zien welke uitkomst van een hulpsom dicht bij het deeltal ligt. De uitkomsten van de hulpsommen tel je bij elkaar op.
Oefen vervolgens met het delen via splitsen, waarbij de leerlingen de hulpsommen opschrijven.

Welke stappen zet je om een deelsom met rest uit te rekenen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de deelsom ongeveer uitrekenen. Daarna werp je de dobbelsteen en klik je op de husselknop. Met deze getallen maak je een deelsom. Herhaal deze opdracht een aantal keer met andere getallen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!