Groep 6, Blok 6, Week 1, Les 3

Groep 6, Blok 6, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen in tweetallen te laten overleggen welke deelsom de hoogste uitkomst heeft. Bespreek klassikaal de uitkomst en sleep de kaart weg, zodat er nieuwe sommen verschijnen.

Hoe kun je controleren of de uitkomst van een deelsom klopt? (Maak er een vermenigvuldiging van.)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen hoeveel goudvissen je koopt als je 1//3 van de goudvissen aanschaft.

Instructie

Groep 6, Blok 6, Week 1, Les 3
Geef aan dat je een deel van een hoeveelheid kunt berekenen.

Je hebt 16 euro gespaard. Wanneer zou het handig zijn om hier een deel van te berekenen? (wanneer je het geld wilt verdelen, iets wilt kopen, wilt weten hoeveel je overhoudt)
Bij 1//4 van 16 euro ligt 4 euro. Hoeveel euro zou er liggen bij 1//8 van 16 euro? (2 euro)

Screenshots definitief
Herhaal de begrippen 'teller' en 'noemer' en leg uit dat je een deel kunt berekenen met een breuk door het totaal aantal voorwerpen te delen door de noemer. Indien de teller groter dan 1 is, dan moet je de teller nog vermenigvuldigen met de uitkomst van de eerdere som.
Daarna laat je de leerlingen oefenen met het berekenen van een deel met behulp van de tegels.

Wanneer vermenigvuldig je de uitkomst met de teller?
Hoeveel is 5//7 van 210 tegels?

Groep 6, Blok 6, Week 1, Les 3
Leg uit dat je bij het vereenvoudigen breuken zo klein mogelijk maakt door de teller en noemer door hetzelfde getal te delen. Benadruk om aan de tafelsommen te denken, zodat je kunt nagaan of je de teller en noemer kunt delen door hetzelfde getal.
Oefen vervolgens met het vereenvoudigen van breuken.

Waarom is het handig om aan de tafelsommen te denken?
Vereenvoudig de breuk 8//20 zo ver mogelijk.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je een deel berekent door te vragen welke stappen ze zetten om na te gaan of het juiste aantal lijmstiften is omlijnd. Het aantal klopt. Vraag ook of ze deze breuk kunnen vereenvoudigen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je een deel van een hoeveelheid kunt berekenen met breuken en bespreek stap voor stap hoe je een deel berekent waarbij de teller 1 of groter dan 1 is. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welke extra stap moet je maken als de teller groter dan 1 is?

Bespreek vervolgens wat vereenvoudigen is en hoe je dit doet. Oefen hiermee. Klik op de plus- en minknop van de breukenstroken voor de juiste verdeling en kleur het juiste aantal vakken. Vul de bovenste strook met de gegeven breuk en zet in de onderste strook de vereenvoudiging.

Bedenk een breuk die je kunt vereenvoudigen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om een deel van de kikkers te berekenen. Daarna laat je de leerlingen stellingen bedenken. Draai de draaischijf om te bepalen of de stelling waar of niet waar moet zijn. Sleep de afbeeldingen om de stelling visueel te maken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!