Groep 6, Blok 5, Week 3, Les 11

Groep 6, Blok 5, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de tijden op hun eigen analoge en digitale klok te zetten of op de klokken op het digibord. Draai de draaischijven om te bepalen op welke tijd de klokken gezet moeten worden.

Welke klok vind je nauwkeuriger? Leg uit waarom. (Bijvoorbeeld digitaal, omdat je daar ook kunt weten of het ochtend of avond is. Of juist analoog, omdat je daar soms ook de seconden kunt aflezen.)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door het koppelen van een analoge klok aan een digitale klok weet wanneer de voetbalwedstrijd begint.

Instructie

Groep 6, Blok 5, Week 3, Les 11
Bespreek dat je uren, minuten en seconden kunt aflezen op analoge en digitale klokken. Herhaal kort hoe de uren en minuten worden weergegeven op een analoge en digitale klok. Daarna benoem je dat er nog een derde wijzer is: de secondewijzer. Geef aan dat de secondewijzer na iedere tel verspringt. Na 60 seconden is de secondewijzer volledig rond geweest. Op een digitale klok zie je de seconden achteraan staan.

Welke wijzer is het snelst volledig rond geweest op de analoge klok?
In welke situaties is het handig om ook de seconden weer te geven? (bijvoorbeeld op het perron, een trein vertrekt precies op de hele minuut of bij een sportwedstrijd)

Daarna geef je aan dat een digitale klok lage en hoge tijden weergeeft, waardoor je aan de tijd kunt zien of het ochtend, middag, avond of nacht is. Benadruk dat een digitale klok na de 12 verder telt met 13, 14 enzovoorts. Op een analoge klok wordt er geen onderscheid gemaakt tussen lage en hoge tijden.
Groep 6, Blok 5, Week 3, Les 11
Bespreek vervolgens hoe laat het is op de analoge en digitale klok. Leg uit dat de secondewijzer op 58 seconden staat. Dat betekent dat het nog net niet 10 voor 5 is, maar 10 minuten en 2 seconden voor 5 uur. Benoem vervolgens hoe je analoge klokken aan digitale klokken koppelt en andersom. Als je de analoge tijd hebt en je wilt de hoge digitale tijd weten, dan tel je er 12 uur bij op. Bij hoge tijden op de digitale klok trek je er 12 uur vanaf om de analoge tijd te bepalen.
Daarna laat je de leerlingen de tijden aflezen op de digitale en analoge klok en verbind je de juiste klokken met elkaar.
Oefen vervolgens met het bepalen welke 2 digitale tijden passen bij de tijd op de analoge klok. Klik op de digitale klokken om te zien of dit de juiste tijden zijn.

Hoe bereken je de hoge tijd op de digitale klok als je de analoge tijd weet? (Je telt er 12 uur bij op.)
Hoe laat is het over 100 seconden als het nu 1617 is? (1657)

Bespreek daarna de betekenis van de getallen op de stopwatch en laat de leerlingen oefenen met een verhaalsom, waarbij ze rekenen met stopwatch-tijden. Wijs de leerlingen erop goed te kijken wat voor soort som het is (+, -, ×, :).
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je analoge aan digitale klokken koppelt door te vragen wat er fout is gegaan. De minuten en seconden zijn omgedraaid.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat een digitale klok lage en hoge tijden weergeeft, waardoor je aan de tijd kunt zien of het ochtend, middag, avond of nacht is. Als je de analoge tijd hebt en je wilt de hoge digitale tijd weten, dan tel je er 12 uur bij op. Bij hoge tijden op de digitale klok trek je er 12 uur vanaf om de analoge tijd te bepalen. Herhaal ook wat de secondewijzer aangeeft.
Oefen vervolgens met koppelen van analoge klokken aan digitale klokken en andersom.

Kun je nog een andere digitale tijd bedenken die hetzelfde is als 0845?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe de wijzers van een analoge klok staan met dezelfde tijd. Daarna laat je de leerlingen klokkenmemory spelen. Klik op een analoge klok en een digitale klok. Als de tijden niet overeenkomen, klik je nogmaals op de klokken om ze weer te verbergen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!