Groep 6, Blok 5, Week 2, Les 9

Groep 6, Blok 5, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door minsommen uit te rekenen. Daarbij geven de leerlingen aan welke getallen onder de vlekken staan. Sleep de vlekken weg om de antwoorden te controleren.

Op welke manier heb je de sommen uitgerekend om te bepalen welke getallen onder de vlekken staan?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie kolomsgewijs rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel kaarten nog beschikbaar zijn voor de voorstelling.

Instructie

Screenshots definitief
Herhaal de stappen die je zet bij het kolomsgewijs aftrekken. Wijs de leerlingen erop dat je in het voorbeeld bij de tientallen en bij de eenheden een tekort hebt. In dat geval schrijf je een min voor de uitkomst. Daarna tel je de uitkomsten van de tussensommen bij elkaar op en haal je de tekorten eraf.
Benadruk dat het soms handiger is om sommen via hoofdrekenen uit te rekenen. Vraag welke sommen de leerlingen zouden uitrekenen via kolomsgewijs aftrekken en welke via hoofdrekenen. Sleep de sommen naar de vakken en laat de leerlingen de hoofdrekensommen uitrekenen. Vraag welke strategie ze hebben toegepast.
Daarna oefenen de leerlingen met het kolomsgewijs aftrekken, waarbij het volledige schema wordt ingevuld. Wijs de leerlingen erop een min toe te voegen bij een tekort en dit tekort af te trekken in plaats van op te tellen bij het bepalen van de einduitkomst.

Bedenk een minsom die je uitrekent via hoofdrekenen.
Bedenk 2 minsommen die je uitrekent via hoofdrekenen en 2 minsommen die je uitrekent via kolomsgewijs rekenen.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs aftrekt door te vragen hoe ze de som zouden uitrekenen en waarom op die manier. Indien ze hoofdrekenen, ga dan na of ze rekenen met het teveel door 299 aan te passen naar 300.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshots definitief
Bespreek stap voor stap het kolomsgewijs aftrekken. Hierbij schrijf je de uitkomsten van de tussensommen op. Wijs de leerlingen erop dat je in het voorbeeld bij de tientallen en eenheden een tekort hebt. In dat geval schrijf je een min voor de uitkomst. Daarna tel je de uitkomsten van de tussensommen bij elkaar op en haal je de tekorten eraf. Schrijf de uitkomst onderaan in het schema.
Screenshots definitief
Vervolgens vraag je of de leerlingen de sommen uitrekenen via hoofdrekenen of via kolomsgewijs aftrekken. Klik op de strategie om te zien of dit de handigste manier van rekenen is. Bespreek bij de sommen die je uitrekent via hoofdrekenen welke strategie je kunt gebruiken om de sommen handig uit te rekenen (splitsen/rekenen met teveel).
Oefen daarna met het kolomsgewijs aftrekken, waarbij het volledige schema wordt ingevuld. Wijs de leerlingen erop een min toe te voegen bij een tekort en dit tekort af te trekken in plaats van op te tellen bij het bepalen van de einduitkomst.

In het HTE-schema komt een min te staan als je de tientallen van elkaar aftrekt in de som 435 - 196. Wat betekent deze min?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze weten welk getal ontbreekt. Sleep de vlekken weg om het antwoord te controleren. Daarna werp je de dobbelstenen en laat je de leerlingen de som uitrekenen. Vraag of ze de som uitrekenen via hoofdrekenen of kolomsgewijs aftrekken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!