Groep 6, Blok 4, Week 2, Les 8

Groep 6, Blok 4, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de uitspraken over de getallen te bespreken. Hierbij wordt ingegaan op het structureren van getallen. Op basis van de uitspraken geven de leerlingen aan welke getallen weggestreept kunnen worden. Er blijft 1 getal over. Controleer of dit het juiste getal is, door de leerlingen van deze cijfers een zo groot mogelijk getal te laten maken.

Heeft de 7 steeds dezelfde waarde in 727? Waarom wel of niet?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie cijferend of kolomsgewijs rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel het bij elkaar kost.

Instructie

Cijferen
Herhaal wat cijferend rekenen is.
Screenshots definitief
Bespreek stap voor stap het cijferend optellen met overschrijding. Ga daarbij in op het onthoudhokje. Benadruk dat je bij het optellen van de getallen uit de kolom van de eenheden over het tiental gaat. De eenheden schrijf je op in het hokje van de eenheden. Dat zijn er 3. De tientallen schrijf je in het onthoudhokje bij de tientallen. Dit is er 1. Daarna tel je de tientallen bij elkaar op en tel je de 1 uit het onthoudhokje hier ook bij op. Dan tel je de honderdtallen bij elkaar op.
Vervolgens laat je zien hoe je de tussensom bepaalt voor het gele vak en laat je de leerlingen hiermee oefenen. Daarna oefenen ze met het cijferend optellen, waarbij het volledige schema wordt ingevuld en waarbij ze de onthoudhokjes gebruiken.

Leg uit waarvoor je de onthoudhokjes gebruikt.
Bedenk een plussom waarbij je zowel het onthoudhokje van de tientallen als van de honderdtallen gebruikt.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je cijferend optelt door te vragen wat er fout is gegaan. De getallen in de onthoudhokjes staan verkeerd. Laat de leerlingen de fouten verbeteren.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal wat kolomsgewijs rekenen is.
Screenshots definitief
Bespreek vervolgens de stappen van het kolomsgewijs optellen met overschrijding. Wijs de leerlingen erop dat je in het voorbeeld bij de eenheden over het tiental gaat. In dat geval schrijf je het getal in de hokjes van de tientallen en van de eenheden op.
Oefen vervolgens met het kolomsgewijs optellen, waarbij het volledige schema wordt ingevuld.

Wat gebeurt er met de tientallen in de som 475 + 143?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs optelt door te vragen welke tussenstappen bij de som horen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak. Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie. Bespreek iedere stap die gezet wordt. Leg met name de nadruk op het optellen met de onthoudhokjes bij het cijferen en de wijze waarop je overschrijdingen bij het kolomsgewijs optellen weergeeft in het HTE-schema. Laat de leerlingen de stappen hardop verwoorden en hiermee oefenen.

Cijferenexercise Wat gebeurt er met de eenheden in de som 428 + 134?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna laat je de leerlingen bepalen welke 2 dozen in welke vrachtwagen moeten. Laat ze de getallen bij elkaar optellen om te controleren of ze onder het maximum gewicht blijven. Sleep de dozen met 597 kilogram en 88 kilogram naar de bovenste vrachtwagen en de 2 andere dozen naar de onderste vrachtwagen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!