Groep 6, Blok 4, Week 2, Les 6

Groep 6, Blok 4, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door plussommen te maken en de nieuwe wereldrecords in te vullen in de tabel.

Hoe reken je de som 375 + 213 uit?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie cijferend (of kolomsgewijs) rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel mensen in totaal de dierentuin hebben bezocht.

Instructie

Cijferen
Groep 6, Blok 4, Week 2, Les 6
Leg uit dat cijferend rekenen het onder elkaar uitrekenen van sommen is, waarbij gerekend wordt van rechts naar links. Leg uit hoe je de getallen in het HTE-schema zet. Het grootste getal van de som zet je bovenaan en het andere getal daaronder.

Noem een plussom tot en met 1000 die je uitrekent via cijferen en een plussom die je uitrekent via hoofdrekenen.
Welke andere manieren zijn er om dit soort sommen uit te rekenen?

Screenshots definitief
Bespreek stap voor stap het cijferend optellen. Benadruk om steeds de getallen uit de juiste kolommen bij elkaar op te tellen. Eerst tel je de getallen uit de kolom van de eenheden bij elkaar op en laat je zien in welk vak de uitkomst komt te staan. Daarna tel je de tientallen bij elkaar op en dan de honderdtallen. Wijs de vakken aan waar de uitkomsten komen te staan.
Vervolgens laat je zien hoe je de tussensom bepaalt voor het gele vak en laat je de leerlingen hiermee oefenen. Daarna oefenen ze met het cijferend optellen, waarbij het volledige schema wordt ingevuld.

Waar moet je op letten als je een som als 571 + 26 cijferend gaat uitrekenen? (26 in de juiste kolommen schrijven.)
Reken cijferend uit: 302 + 132 + 41.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je cijferend optelt door te vragen wat er fout is gegaan. Het is 2 + 5 in plaats van 20 + 50.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal wat kolomsgewijs rekenen is.
Screenshots definitief
Bespreek dan de stappen voor het kolomsgewijs optellen en wijs de leerlingen erop welke uitkomsten ze op welke plaats in het schema moeten invullen. Oefen hiermee.

Leg aan een klasgenoot stap voor stap uit hoe je tot de uitkomst van de som 824 + 53 komt.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs optelt door te vragen welke tussenstappen bij de som horen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak. Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg uit de instructie. Bespreek iedere stap die gezet wordt en laat de leerlingen hiermee oefenen.

Cijferenexercise Wat doe je als er een 0 in de som staat, zoals bij de som 602 + 343?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna werp je de dobbelstenen. Laat de leerlingen de som uitrekenen via cijferend (of kolomsgewijs) optellen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!