Groep 6, Blok 4, Week 1, Les 4

Groep 6, Blok 4, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door meer, minder of evenveel te spelen. Bij elke breukenstrook of -cirkel staat een geschreven breuk. Als de leerlingen denken dat er meer gekleurd is dan de geschreven breuk, dan gaan ze staan. Denken ze dat er minder gekleurd is, dan gaan ze zitten. En als ze denken dat de juiste breuk gekleurd is, dan gaan ze op hun hurken.

Bedenk een breuk die meer is dan 4//8. Hoe ziet deze breuk eruit in een breukenstrook of -cirkel?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen welk deel de hardloper al heeft afgelegd bij een parcours dat uit 2 rondes bestaat.

Instructie

Groep 6, Blok 4, Week 1, Les 4
Herhaal dat je bij het plaatsen van breuken op de getallenlijn eerst het aantal gelijke stukken van de getallenlijn telt. Daarna kijk je bij hoeveel stukken de pijl staat. Bij een globale getallenlijn teken je zelf de getallenlijn in gelijke stukken. Laat met behulp van de getallenlijnen zien dat gelijkwaardige breuken even groot zijn.
Screenshots definitief
Daarna bespreek je dat een gemengde breuk bestaat uit een heel getal en een breuk. Geef aan dat je een gemengde breuk op dezelfde manier afleest op de getallenlijn als andere breuken. Het verschil is dat deze getallenlijn niet van 0 tot 1 loopt, maar met een ander getal kan eindigen. Tel in hoeveel gelijke stukken een lijnstuk is verdeeld dat van een heel getal naar een ander heel getal loopt. In het voorbeeld kijk je dus in hoeveel stukken het gedeelte is verdeeld dat van 1 tot 2 loopt. Bepaal hoe groot elk stuk is en lees af waar de pijl staat.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het aflezen van een gemengde breuk op de getallenlijn.
Screenshots definitief
Daarna bespreek je hoe je een breuk kunt schatten. Verdeel een stuk tussen 2 helen van de getallenlijn in gelijke stukken. Bepaal bij welke streep de pijl het dichtst in de buurt staat. Wijs de leerlingen erop goed te kijken tussen welke helen de pijl staat.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het schatten van breuken. Klik de breuk aan om te zien of dit het juiste antwoord is.

Welke stappen zet je om te schatten welke breuk op de getallenlijn staat?
Bedenk een breuk die even groot is als 2 1//2.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je breuken plaatst op de getallenlijn door te vragen wat er fout is gegaan. Het vraagteken staat bij het vierde stuk, vandaar dat het meisje 4//9 zegt. Maar ze is vergeten een indeling te maken tussen de helen. De indeling tussen de helen bestaat uit 3 stukken. Elk stuk staat dus voor 1//3. De breuk die erbij hoort is 1 1//3.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat een gemengde breuk bestaat uit een heel getal en een breuk. Bespreek vervolgens de stappen hoe je een breuk afleest van een getallenlijn. Daarna laat je de leerlingen hiermee oefenen door de breuken naar de juiste plek op de getallenlijn te slepen.

Wat betekent de 1 in de breuk 1 3//5?

Vervolgens laat je zien hoe je een breuk kunt schatten door de getallenlijn zelf in gelijke stukken te verdelen. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Schrijf de breuk die links naast de getallenlijn staat op de juiste plek op de getallenlijn en klik vervolgens de breuk aan om te zien of dit het juiste antwoord is.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de breuk te bepalen op een getallenlijn die van 0 tot 3 loopt. Daarna geven de leerlingen aan waar de afbeeldingen op de getallenlijn moeten staan. Sleep de afbeeldingen naar de juiste plaats.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!