Groep 6, Blok 4, Week 1, Les 3

Groep 6, Blok 4, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door breukenmemory te spelen. Klik op een groot en klein vak en vraag of de breuken hetzelfde weergeven. Verberg de breuken weer als ze niet overeenkomen.

Hoe bepaal je of de breuken bij elkaar horen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen welk deel de auto al heeft afgelegd.

Instructie

Groep 6, Blok 4, Week 1, Les 3
Leg uit dat er verschillende getallenlijnen zijn. Bespreek dat je bij de ene getallenlijn precies ziet waar de breuk hoort en bij de andere niet. Benoem daarbij dat het begrip ‘ongeveer’ betekent dat je het niet precies weet.

Leg uit welke getallenlijn jou handiger lijkt om een breuk op te plaatsen.
Waarom is het handig als je breuken op een getallenlijn kunt plaatsen? (Zo kun je breuken met elkaar vergelijken.)

Screenshots definitief
Om breuken op de getallenlijn af te lezen, kijk je eerst naar de verdeling van de getallenlijn. Kijk bij welk getal de getallenlijn begint en eindigt. Tel dan in hoeveel gelijke stukken de getallenlijn is verdeeld. Het aantal gelijke stukken geeft de noemer weer. Vervolgens tel je bij het hoeveelste stuk de pijl staat. Dit getal vormt de teller. Laat vervolgens de leerlingen oefenen met het aflezen van de breuk op de getallenlijn.

Hoe herken je de teller van de breuk op de getallenlijn?
Bedenk een breuk die groter is dan 3//9 met een andere noemer. Teken een getallenlijn met de breuk 3//9 en een getallenlijn met jouw zelfbedachte breuk.

Screenshots definitief
Daarna leg je uit hoe je een breuk kunt schatten. Verdeel de getallenlijn in gelijke stukken en bepaal bij welke streep de pijl het dichtst in de buurt staat. Herhaal daarna de stappen om te bepalen welke breuk bij de streep op de getallenlijn hoort.
Bespreek vervolgens het begrip ‘gelijkwaardige breuken’. Laat met behulp van de getallenlijnen zien dat gelijkwaardige breuken even groot zijn. Vervolgens oefenen de leerlingen met het schatten van breuken en vraag of ze weten waar de breuk gelijkwaardig aan is. Klik de breuk aan om te zien of dit het juiste antwoord is.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je breuken op de getallenlijn plaatst door te vragen hoe ze weten of de uitspraak juist is. De uitspraak klopt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je een breuk afleest van een getallenlijn. Kijk eerst bij welk getal de getallenlijn begint en eindigt. Tel daarna het aantal gelijke stukken en bij welk stuk de pijl staat. Bespreek hierbij wat de teller en de noemer weergeven. Oefen hiermee.

Wat geeft de teller aan en wat geeft de noemer aan?

Vervolgens laat je zien hoe je een breuk kunt schatten door de getallenlijn in gelijke stukken te verdelen. Geef aan dat sommige breuken dezelfde waarde hebben. Zo kun je in het voorbeeld de getallenlijn verdelen in 2 en in 4 stukken. In beide gevallen wijst de pijl dezelfde streep aan, namelijk de streep in het midden die hoort bij de breuk 1//2 en bij 2//4. Deze breuken zijn gelijkwaardig. Daarna laat je de leerlingen oefenen met het schatten van de breuken en het bepalen van de gelijkwaardige breuk.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de breuk te bepalen op een getallenlijn zonder strepen. Daarna draai je de draaischijf en geven de leerlingen aan in hoeveel stukken de getallenlijn moet worden verdeeld. Sleep de streep naar de getallenlijn om het in het juiste aantal gelijke stukken weer te geven en laat de leerlingen bepalen waar de breuk moet staan.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!