Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 9

Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door keersommen uit te rekenen. Sleep de puzzelstukken die achter de som staan naar de juiste uitkomst.

Welke hulpsom gebruik je bij het uitrekenen van 9 × 70?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je een hoeveelheid stiften eerlijk kunt verdelen over de verpakkingen.

Instructie

Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 9
Herhaal dat je bij het splitsen het deeltal in tweeën splitst. Benadruk dat je de tafels van de deler kunt gebruiken en een hulprijtje kunt maken om te bepalen hoe je het deeltal splitst. Met de getallen uit de splitsing maak je deelsommen. Daarna tel je de uitkomsten bij elkaar op. Wijs de leerlingen erop om nullen toe te voegen aan het hulprijtje, zodat je snel kunt zien wat de grootste uitkomst is die je van het deeltal af kunt halen.
Screenshots definitief
Daarna geef je aan dat je een deelsom ook kunt schatten. Leg uit dat je bij het schatten het ongeveer-teken (≈) ziet. Dit teken laat zien dat je de som niet precies, maar ongeveer uitrekent. Bij het schatten van een deelsom schat je hoe vaak de deler in het deeltal past. Bij de voorbeeldsom weet je dat de deler minimaal 70 keer in het deeltal past, want 70 × 3 = 210. Dus de uitkomst van de deelsom is meer dan 70. Laat vervolgens de leerlingen bepalen hoe vaak de deler in het deeltal past door de deelsommen aan de juiste schatting te verbinden door een lijn te tekenen.
Daarna oefenen de leerlingen met het schatten en splitsen. Vraag hoe vaak ze denken dat de deler in het deeltal past en sleep de som naar het juiste vak. Vervolgens rekenen ze de sommen uit via splitsen om de schatting te controleren. Wijs de leerlingen erop dat ze een hulprijtje kunnen maken.

Leg uit hoe je de som 301 plus: Bedenk een deelsom waarbij de uitkomst meer dan 60 is.

Daarna oefenen de leerlingen met het oplossen van een verhaalsom, waarbij ze rekenen via splitsen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je deelt via splitsen door te vragen hoe ze weten dat de uitkomst bij de verhaalsom juist is. Hebben de leerlingen een schatting gemaakt? Zo ja, welke schatting?

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 9
Herhaal dat je bij een deelsom het deeltal in tweeën kunt splitsen. Met deze getallen maak je hulpsommen. Geef aan dat je bij het splitsen kijkt naar de tafelsommen die bij de deler horen en dat je een hulprijtje kunt maken (eventueel met nullen). Benadruk dat je eerst de grootste uitkomst neemt en dan kijkt wat er overblijft. Laat vervolgens zien hoe je het MAB-materiaal verdeelt onder de 4 kinderen. Geef eerst aan dat elk kind 30 blokjes krijgt, want 30 × 4 = 120. Er zijn nog 8 blokjes over. Ieder kind krijgt er daar 2 van. Sleep de blokken naar de vakken.
Vervolgens laat je zien hoe je een deelsom uitrekent via splitsen zonder visuele ondersteuning. Laat de leerlingen hiermee oefenen, waarbij ze de hulpsommen opschrijven.

Waarom is het handig om soms nullen toe te voegen in een hulprijtje?

Vervolgens oefenen de leerlingen met het oplossen van een verhaalsom, waarbij ze rekenen via splitsen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waarom het schatten van een som handig kan zijn. Daarna rekenen de leerlingen de deelsommen uit. Sleep de bloemblaadjes weg om te zien welke uitkomst bij de som hoort. Vraag vervolgens welke som de leerlingen uit het verhaal kunnen halen en laat ze dit oplossen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!