Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 7

Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door plussommen te maken. Op de bolletjes ijs staat een som en op het hoorntje de uitkomst. Sleep de juiste bolletjes ijs en de hoorntjes naar de juiste ijsjes, zodat de som klopt.

Welke stappen heb je gezet om te bepalen welk bolletje ijs of welk hoorntje bij het ijsje hoort?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie kolomsgewijs rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel je in totaal voor de camera en lens moet betalen.

Instructie

Screenshots definitief
Herhaal dat je bij het kolomsgewijs rekenen de getallen onder elkaar opschrijft en van links naar rechts rekent. Benadruk dat je het grootste getal van de som bovenaan zet en het andere getal daaronder. Bespreek de stappen die je zet bij het kolomsgewijs optellen. Wijs de leerlingen erop dat je in het voorbeeld bij de tientallen over het honderdtal gaat. In dat geval schrijf je in de hokjes van het honderdtal en van het tiental de uitkomst op. Daarna tel je de uitkomsten van de tussensommen bij elkaar op.
Vervolgens oefenen de leerlingen met een schema dat gedeeltelijk is ingevuld. Ze geven aan wat de tussenstappen zijn en vullen deze in. Oefen ook met het kolomsgewijs optellen, waarbij het volledige schema wordt ingevuld.

Leg aan een klasgenoot stap voor stap uit hoe je tot de uitkomst van de som 468 + 326 komt.
Bedenk een som waarbij je zowel over de tientallen als over de honderdtallen gaat. Reken de som uit.

Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 7
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs optelt door te vragen wat er fout is gegaan in het ingevulde HTE-schema. Ga na of ze doorhebben dat de tientallen samen niet 13 maar 130 moeten zijn.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshots definitief
Bespreek stap voor stap het kolomsgewijs optellen. Hierbij schrijf je de uitkomsten van de tussensommen op. Wijs de leerlingen erop dat je in het voorbeeld bij de eenheden over het tiental gaat. In dat geval schrijf je in de hokjes van het tiental en van de eenheden de uitkomst op. Tel alle tussenuitkomsten bij elkaar op en schrijf de uitkomst onderaan in het schema.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het kolomsgewijs optellen aan de hand van ingevulde HTE-schema’s. Vraag de leerlingen welk getal onder de vlekken staat en hoe ze op dit antwoord zijn gekomen. Sleep de vlekken weg om te controleren of het antwoord juist is.
Oefen daarna met het kolomsgewijs optellen, waarbij het volledige schema wordt ingevuld.

In welk(e) vak(ken) schrijf je de tussenuitkomst van de eenheden op in de som 527 + 57?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna laat je de leerlingen in tweetallen een som bedenken en uitrekenen via kolomsgewijs optellen. Geef aan dat ze een getal onder de 500 moeten bedenken, zodat de uitkomsten onder de 1000 blijven. Voor extra uitdaging laat je de leerlingen een som bedenken met 3 getallen en deze uitrekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!