Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 6

Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door getallen te structureren. Vraag welke 3 dieren niet thuishoren in de jungle. Sleep deze dieren weg. Achter de dieren staan getallen. Zet de getallen op de juiste plaats in het HTE-schema. Zoek vervolgens 3 getallen met het vergrootglas. Vraag ook hoe je deze getallen invult in de tabel.

Hoe weet je op welke plaatsen de getallen in de tabel moeten staan?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in deze situatie kolomsgewijs rekenen een handige manier is om erachter te komen hoeveel stuks fruit er in totaal zijn verkocht.

Instructie

Groep 6, Blok 3, Week 2, Les 6
Leg uit dat kolomsgewijs rekenen het onder elkaar uitrekenen van sommen is, waarbij gerekend wordt van links naar rechts. Leg uit hoe je de getallen in het HTE-schema zet. Het grootste getal van de som zet je bovenaan en het andere getal daaronder.

Bedenk een plussom zonder eenheden en laat zien hoe je deze som in het schema zet.
Bedenk een andere manier om dit soort sommen uit te rekenen.

Screenshots definitief
Bespreek hierna stap voor stap het kolomsgewijs optellen. Geef aan dat je eerst de honderdtallen bij elkaar optelt. Daarna reken je uit hoeveel de tientallen samen zijn en vervolgens tel je de eenheden bij elkaar op. Wijs de leerlingen erop dat je in het voorbeeld bij de eenheden over het tiental gaat. In dat geval schrijf je de uitkomst in de hokjes van het tiental en van de eenheden op. Nadat je alle tussensommen hebt uitgerekend en in het schema hebt ingevuld, tel je de uitkomsten van deze tussensommen bij elkaar op. Deze uitkomst zet je onderaan in het schema.
Vervolgens laat je zien hoe je de tussensom bepaalt voor de gele rij en laat je de leerlingen hiermee oefenen.
Daarna oefenen de leerlingen met een schema dat gedeeltelijk is ingevuld. Ze geven aan wat de tussenstappen zijn en vullen deze in. Oefen ook met het kolomsgewijs optellen, waarbij het volledige schema wordt ingevuld.

Waar moet je op letten als je een som als 291 + 83 kolomsgewijs gaat uitrekenen? (83 in de juiste kolommen schrijven.)
Reken de som uit via kolomsgewijs optellen: 128 + 345 + 319.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kolomsgewijs optelt door te vragen welke stappen ze zetten om de som uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je bij het kolomsgewijs rekenen getallen onder elkaar opschrijft, waarbij gerekend wordt van links naar rechts. Het grootste getal van de som zet je bovenaan en het andere getal daaronder.
Daarna bespreek je stap voor stap het kolomsgewijs optellen. Hierbij schrijf je de uitkomsten van de tussensommen op. Wijs de leerlingen erop dat je in het voorbeeld bij de tientallen over het honderdtal gaat. In dat geval schrijf je in de hokjes van het honderdtal en van het tiental de uitkomst op. Tel alle tussenuitkomsten bij elkaar op en schrijf de uitkomst onderaan in het schema.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het kolomsgewijs optellen.

Wat moet je doen als je over een tiental of over een honderdtal telt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de uitkomst van de som van de tientallen in het schema invullen. Daarna laat je de leerlingen 2 dieren kiezen. Draai deze kaarten om en laat de leerlingen de getallen bij elkaar optellen via kolomsgewijs rekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!