Groep 6, Blok 2, Week 3, Les 12

Groep 6, Blok 2, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te vermenigvuldigen. Kies eerst het aantal producten en een product. Zoek de prijs op die erbij hoort, vul de som in en reken uit. Herhaal dit een aantal keer met andere aantallen en producten.

Hoe reken je deze sommen handig uit?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de lijn op een kaart opmeet en dit vervolgens kunt omrekenen naar de werkelijke afstand. Hierbij maak je gebruik van de schaal.

Instructie

methodLesson=52482
Leg uit dat de schaal iets zegt over de verhouding met de werkelijkheid. Je kunt niet alles op ware grootte tekenen, bij een stad lukt dat bijvoorbeeld niet. In dat geval teken je alles kleiner, maar wel in verhouding: alle voorwerpen of plaatsen op de kaart zijn met dezelfde mate verkleind. Je tekent het op schaal. Met de schaallijn die op de kaart staat, kun je uitrekenen wat de werkelijke afstand is. In het voorbeeld is de schaallijn 1 centimeter. Dat betekent dat 1 centimeter op de kaart gelijk is aan 500 meter in het echt.

Bekijk welke schaallijn er staat op een topografiekaart die in de klas hangt of op een kaart in een atlas.
Bedenk voorbeelden wanneer je iets kleiner tekent dan de werkelijkheid.

methodLesson=52482
Leg uit hoe je de afstand berekent met de schaal. Meet de lengte tussen punt A en F op. Vervolgens gebruik je de schaallijn. In het voorbeeld komt 1 centimeter op de kaart overeen met 2 meter in het echt. Vermenigvuldig de lengte op de kaart met de schaal.
Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de afstand met schaal. Wanneer je de lengte tussen meerdere punten moet berekenen, meet je eerst alle lengtes en tel je het bij elkaar op. Daarna vermenigvuldig je dit met de schaal.

Wat gebeurt er met de afstand als de lengte van de schaal wordt verdubbeld? (De afstand verdubbelt ook.)
Wat is de afstand van A naar B via C bij een schaal waarbij 1 cm in werkelijkheid 25 meter is? (15 cm = 375 m)

Vervolgens laat je zien hoe je de lengte bepaalt van de getekende route. Bespreek wat de schaal is. Elke lijn van een hokje komt overeen met 3 kilometer. Tel de lijnen van de hokjes van de kortste route bij elkaar op en vermenigvuldig dit met de schaal. Vervolgens oefenen de leerlingen met het bepalen van de lengte van de getekende routes.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je de schaal berekent door te vragen hoe ze kunnen bepalen welke route bij de gegeven lengte hoort (route B).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit wat de schaal is en geef aan dat je dit gebruikt als je iets niet op ware grootte kunt weergeven. Je gebruikt het bij allerlei soorten kaarten, zoals een landkaart of een plattegrond van je woonplaats. Benoem dat de schaallijn de verhouding aangeeft. In het voorbeeld is 1 centimeter op de kaart van Vlieland in werkelijkheid 10 kilometer.
Daarna laat je zien hoe je de afstand berekent met schaal. Meet de lengte tussen punt C en E op en gebruik de schaallijn. 1 centimeter op de kaart komt overeen met 2 meter in het echt. Vermenigvuldig de lengte op de kaart met de schaal. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Waarom wordt een kaart op schaal getekend?

Daarna leg je uit hoe je de lengte van een route berekent op hokjes en oefenen de leerlingen hiermee.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de schaal te berekenen. Daarna laat je de leerlingen het raster met de letters overnemen op ruitjespapier. Ze tekenen een route waarbij ze langs verschillende letters komen. Van deze letters maken ze een woord. Nadat ze de route hebben getekend, berekenen ze de afstand van hun route met de schaal.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!