Groep 6, Blok 2, Week 2, Les 9

Groep 6, Blok 2, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de uitkomsten te controleren die bij de plus-, min-, keer- en deelsommen staan. Vraag de leerlingen welke uitkomsten juist zijn. Laat dit vervolgens zien door op de afbeeldingen te klikken.

Welke sommen vind je het moeilijkst om uit te rekenen? Waarom?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen hoeveel supporters in het stadion zitten door het aantal vakken in het stadion te vermenigvuldigen met het aantal supporters per vak.

Instructie

Groep 6, Blok 2, Week 2, Les 9
Herhaal dat je bij de nulregel de nullen uit de som wegdenkt. Met de hulpsom die je gemaakt heb, reken je handiger.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen via de nulregel. Ze bedenken meerdere sommen die passen bij de hulpsom die staat gegeven.
Oefen daarna met het uitrekenen van een som die in een tabel staat. Wijs het getal uit de linkerkolom aan en geef aan dat je dit getal deelt door de getallen uit de bovenste rij. Zet de uitkomsten in de tabel. Benadruk dat je de nullen weg moet denken, waardoor de som 2400 : 4 verandert in 24 : 4.

Waarom is het handig om eerst een hulpsom te maken?
Bedenk 4 sommen (+ - × :) waarbij de uitkomst 6000 is.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je rekent via de nulregel door te vragen wat er fout is gegaan. Vraag hoe ze weten dat er 1 nul te weinig achter de uitkomst staat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek dat je bij de nulregel de nullen wegdenkt.
Screenshots definitief
Vervolgens maak je de uitleg visueel met MAB-materiaal. Geef eerst aan welke hulpsom erbij hoort en sleep de blokjes naar het vak. Laat steeds een stapje groter zien. Eerst toon je de som 3 + 2, vervolgens 30 + 20, 300 + 200 en uiteindelijk 3000 + 2000. Schrijf bij elke stap de som op boven het vak met het MAB-materiaal. Herhaal dit voor de minsom. Geef daarbij het totaal aantal blokjes weer en zet een kruis voor de blokjes die je eraf haalt.
Screenshots definitief
Bespreek daarna het vermenigvuldigen en delen via de nulregel aan de hand van het MAB-materiaal dat per som staat weergegeven. Geef aan dat de bovenste som de hulpsom zonder nullen is.
Vervolgens oefenen de leerlingen met de hulpsom door de dobbelsteen te werpen en de bijbehorende hulpsom op te schrijven. Schrijf ook het teken (+ - × :) op. Als bij een volgende worp dezelfde som verschijnt, werp dan nog een keer.
Daarna oefenen de leerlingen met het rekenen via de nulregel. Bij het delen moet je opletten of er nullen bijkomen bij het deeltal of de deler. Als het deeltal groter wordt, wordt de uitkomst groter. Als de deler groter wordt, wordt de uitkomst kleiner. En als de deler kleiner wordt, wordt de uitkomst groter. Laat de leerlingen MAB-materiaal gebruiken ter ondersteuning.

Bedenk een hulpsom bij de som 9000 - 2000.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke hulpsom ze gebruiken. Daarna laat je de leerlingen de route volgen en de sommen uitrekenen via de nulregel. Controleer hoeveel uitkomsten ze goed hebben en laat de leerlingen die 3 uitkomsten of minder goed hebben de bonusvraag uitrekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!