Groep 6, Blok 2, Week 2, Les 7

Groep 6, Blok 2, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door schattend te rekenen, waarbij de leerlingen de getallen afronden en vervolgens optellen of aftrekken. Controleer of de uitkomst goed geschat is door de druppel met hetzelfde icoon weg te slepen.

Bedenk een minsom die je kunt uitrekenen via schatten.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door de getallen af te ronden en op te tellen weet hoeveel producten de elektronicawinkel ongeveer heeft verkocht in een jaar.

Instructie

Groep 6, Blok 2, Week 2, Les 7
Herhaal dat je getallen kunt afronden op tientallen, honderdtallen en duizendtallen en bespreek de stappen die je doorloopt bij het afronden.
Vervolgens laat je de leerlingen hiermee oefenen, waarbij ze eerst een getal kiezen en dit getal in het DHTE-schema zetten om het vervolgens af te ronden.

Hoeveel nullen staan er in een getal als je afrondt op een duizendvoud?
Naar welk cijfer moet je kijken als je afrondt op een tienduizendvoud?

Screenshots definitief
Ga daarna in op het schattend optellen en aftrekken. Leg uit dat je bij het schatten het ongeveer-teken (≈) ziet. Dit teken laat zien dat je de som niet precies, maar ongeveer uitrekent. Om een som te schatten, maak je van de getallen ronde getallen die dichtbij liggen. Met deze afgeronde getallen reken je de som uit. Leg uit dat je op verschillende manieren kunt afronden. Je kunt afronden op duizendvouden, honderdvouden of tienvouden en bespreek de bijbehorende voorbeelden.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het afronden. Werp de dobbelsteen om het getal te bepalen en rond af op een tien-, honderd- of duizendvoud.
Daarna passen de leerlingen het afronden toe bij de sommen die ze schattend optellen of aftrekken. Draai de draaischijf om te bepalen waarop de getallen in de som moeten worden afgerond. Reken vervolgens de som uit met de afgeronde getallen.

Leg uit of jij getallen het liefst afrondt op tienvouden, honderdvouden of duizendvouden bij het schatten van een som.
Moet je afronden op tienvouden, honderdvouden of duizendvouden om zo dicht mogelijk bij de precieze uitkomst te zitten?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen afrondt en sommen schattend uitrekent door te vragen hoe ze, zonder de som uit te rekenen, weten dat de precieze uitkomst minder dan 7000 is. Benadruk dat de leerlingen hierbij moeten kijken hoe er is afgerond. Als beide getallen naar boven zijn afgerond, dan is de precieze uitkomst lager dan de schatting.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je sommen precies en schattend kunt uitrekenen. Wijs de leerlingen daarbij op het gelijk-teken (=) en het ongeveer-teken (≈) en de betekenis van deze tekens. Om een som te schatten, maak je van de getallen ronde getallen die dichtbij liggen. Met deze afgeronde getallen reken je de som uit. Leg uit dat je op verschillende manieren kunt afronden en bespreek de bijbehorende voorbeelden.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het afronden en daarna met het schattend optellen en aftrekken met behulp van de afgeronde getallen.

Welke stappen zet je om een som schattend op te tellen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de getallen zouden afronden om de som handig uit te rekenen. Daarna draai je de draaischijf en kies je een som die hoort bij dat icoon. Laat de leerlingen de som uitrekenen en herhaal dit een aantal keer.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!