Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 4

Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te bepalen op welke punten de steden ongeveer staan op de getallenlijn. Controleer of de leerlingen in de buurt zitten van de juiste antwoorden door op het label te klikken.

Hoe bepaal je waar de streep van de 250 en 750 moet staan? (Dit is precies het midden tussen 0 en 500 en tussen 500 en 1000.)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is als je weet waar getallen op de getallenlijn horen, zodat je weet waar jouw zitplaats in een rij stoelen is.

Instructie

Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 4
Leg uit dat er verschillende getallenlijnen zijn. Bespreek dat je bij de ene getallenlijn precies ziet waar getallen horen en bij de andere niet. Benoem daarbij dat het begrip ‘ongeveer’ betekent dat je het niet precies weet.

Bedenk een situatie waarbij je een getal globaal op de getallenlijn zet. (denk aan; aantal inwoners in een dorp)
Hoeveel getallen vind jij dat je ernaast mag zitten als je een getal globaal op de getallenlijn plaatst?

Screenshots definitief
Daarna leg je stap voor stap uit hoe je een getal plaatst op de getallenlijn. Kijk eerst naar het start- en eindgetal van de getallenlijn en bepaal het midden. Daarna bepaal je tussen welke duizendvouden het getal ligt en verdeel je een deel van de getallenlijn in stukken van 1000. Bij de laatste stap bedenk je bij welk duizendvoud het getal dichter in de buurt ligt. Plaats het getal op de getallenlijn.
Oefen vervolgens met het plaatsen van getallen op de getallenlijn. Sleep de getallen naar de juiste plaats.
Daarna bepalen de leerlingen welk getal het ongeveer is. Wijs de leerlingen erop goed te kijken naar de indeling van de getallenlijn. Geef aan dat ze ook het midden kunnen bepalen van een deel van de getallenlijn. Zo is 7500 precies het midden tussen 5000 en 10.000. Spreek met de leerlingen af dat het getal nog steeds goed is wanneer ze er 100 naast zitten. Spreek met de leerlingen af hoeveel ze er naast mogen zitten. Dit is afhankelijk van de getallenlijn (bijvoorbeeld 500 bij de getallenlijn van 0 tot en met 10.000 en 50 bij de getallenlijn van 6000 tot en met 8000).

Hoe weet je waar 2500 ongeveer ligt op de getallenlijn van 0 t/m 10.000? (Bepaal het midden tussen 0 en 5000.)
Hoe weet je waar 6250 ongeveer ligt op de getallenlijn van 0 t/m 10.000? (Bepaal het midden tussen 5000 en 7500.)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen globaal op de getallenlijn plaatst door te vragen wat er fout is gegaan. De 6000 hoort bij de middelste streep te staan. Het getal op het label zit tussen de 5000 en 6000. (5600)

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit wat het globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn inhoudt door te vertellen dat globaal 'ongeveer' is. Geef aan dat je de getallenlijn in stukjes verdeelt om erachter te komen waar de getallen zich op de getallenlijn bevinden.
Laat daarna zien hoe je een getal op de getallenlijn plaatst door het stappenplan te doorlopen. Benadruk dat je goed moet kijken naar het start- en eindgetal van de getallenlijn en zelf de rest van de getallenlijn kunt verdelen in gelijke stukken.
Oefen vervolgens met het plaatsen van getallen op de getallenlijn. Ga daarbij in op de indeling van de getallenlijn. Vraag de leerlingen welke getallen horen bij de strepen op de getallenlijn en sleep de getallen naar de juiste plaats.
Daarna bepalen de leerlingen welke getallen bij de labels horen. Spreek met de leerlingen af dat ze er 100 naast mogen zitten.

Tussen welke duizendvouden ligt 7600? Bij welk duizendvoud ligt dit het dichtst in de buurt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat je moet doen om getallen globaal op de getallenlijn te plaatsen. Daarna laat je de leerlingen zelf een tijdlijn maken. Laat ze 3 tot 5 jaartallen opschrijven op de getallenlijn. Per jaartal bedenken ze een uitvinding of gebeurtenis die zich heeft afgespeeld in het verleden of zich gaat afspelen in de toekomst.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!