Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 1

Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door getallen te structureren. Kies een getal. Geef vervolgens 3 cijfers weer door de dobbelsteen te werpen, de draaischijf te draaien en op de husselknop te klikken. Met deze cijfers maken de leerlingen een getal dat zo dicht mogelijk bij het gevraagde getal ligt.

Wat is een honderdtal, een tiental en een eenheid?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door middel van het structureren erachter kunt komen wat de waarde van de cijfers is. Zo staat er meerdere keren een 3 in het getal, maar beiden hebben ze een andere betekenis.

Instructie

Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 1
Leg uit dat een viercijferig getal, zoals 3248, bestaat uit duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden. Deze cijfers hebben een bepaalde waarde. Bespreek dat je, in het voorbeeld bij de duizendtallen, 3 groepjes van 1000 blokjes ziet. Dit zijn dus 3000 blokjes, waarbij de 3 staat voor duizendtallen. Bespreek daarna wat de honderdtallen, de tientallen en de eenheden zijn.

Bedenk een getal dat bestaat uit duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden.
Waarom heeft een eenheid nooit een waarde van 10 of hoger? (Dan is het al een tiental.)

Screenshots definitief
Geef aan welk getal gemaakt is met het MAB-materiaal door te benoemen hoeveel blokjes je ziet. Er liggen bijvoorbeeld 2 groepjes van 1000 blokjes. Samen is dit 2000. Bespreek daarbij de waarde van elk cijfer. De 2 in 2574 staat voor 2 duizendtallen en is dus 2000 waard. Laat ook zien hoe je een getal invult in een DHTE-schema. Geef daarbij aan waar de letters D, H, T en E voor staan.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het bepalen van de waarde van een cijfer en het invullen van het DHTE-schema. Oefen dit eerst met behulp van MAB-materiaal. Daarna draai je de 4 draaischijven en bepalen de leerlingen de waarde van het gevraagde cijfer.

Leg uit of de waarde van het cijfer 7 in de getallen 4372 en 2743 hetzelfde is of niet.
Maak een zo groot mogelijk getal met de cijfers 6385, waarbij de 6 een waarde van 60 heeft. (8563)

Daarna geef je aan dat er ook nullen in getallen kunnen staan. Dit betekent dat er geen duizendtallen, honderdtallen, tientallen of eenheden in het getal zitten. Oefen hiermee, waarbij leerlingen eerst ondersteuning krijgen aan de hand van een ingevuld DHTE-schema en vervolgens oefenen ze zonder schema.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen structureert door te vragen wat er fout is gegaan bij het invullen van het DHTE-schema. Bij de duizendtallen moet 4 staan in plaats van 40.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat getallen gestructureerd kunnen worden en dat deze cijfers een bepaalde waarde hebben. De plaats van een cijfer is belangrijk om de waarde te bepalen. Zo is de 2 van 2000 meer waard dan de 3 van 300. Laat zien hoe je getallen weergeeft in het DHTE-schema.
Vervolgens oefenen de leerlingen met het invullen van het DHTE-schema met behulp van MAB-materiaal. Benoem steeds wat de waarde van de cijfers is. Benadruk dat er ook getallen zijn met een 0 erin. Dit betekent dat er geen duizendtallen, honderdtallen, tientallen of eenheden in het getal zitten.
Oefen daarna met het bepalen van de waarde. Sleep de kaarten weg om te laten zien hoeveel een cijfer waard is.

Leg uit waarom in het getal 1486 de 4 meer waard is dan de 6.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om te bepalen hoeveel de cijfers waard zijn. Daarna lossen de leerlingen de raadsels op. Schrijf de code in het DHTE-schema en sleep de sleutel met dezelfde code weg om te zien of het de juiste sleutel is.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!