Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 9

Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door deelsommen uit te rekenen via de nulregel. De leerlingen schrijven op welke sommen worden weergegeven en rekenen daarna de sommen uit. Bij elke tweede som is steeds een 0 toegevoegd aan het deeltal.

Wat gebeurt er met de uitkomst als er 2 nullen aan het deeltal worden toegevoegd?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door de wortels te verdelen weet hoeveel wortels elk paard krijgt.

Instructie

Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 9
Herhaal dat je bij het splitsen het deeltal in tweeën splitst. Benadruk dat je de tafels van de deler kunt gebruiken om te bepalen hoe je het deeltal splitst. Met de getallen uit de splitsing maak je deelsommen. Daarna tel je de uitkomsten bij elkaar op. Wijs de leerlingen erop om soms een grotere uitkomst dan 10 × de tafel te gebruiken. Door nullen toe te voegen aan de uitkomsten van de tafels, kun je zien wat de grootste uitkomst is die je van het deeltal af kunt halen.
Vraag vervolgens of de leerlingen denken dat je de som wel of niet uitrekent via splitsen. Laat ze uitleggen waarom ze dat denken. Sleep het fruit weg om te controleren of je de deelsom uitrekent via splitsen.
Daarna oefenen de leerlingen met het delen via splitsen, waarbij ze de bijbehorende hulpsommen opschrijven.

Hoe weet je in welke getallen je het deeltal moet splitsen?
Bedenk een verhaal bij de som 92 : 4.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je deelt via splitsen door te vragen of ze de som ook zouden uitrekenen via splitsen en laat de leerlingen hun antwoord toelichten.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 9
Leg uit dat je bij een deelsom het deeltal in tweeën kunt splitsen. Met deze getallen maak je hulpsommen. Geef aan dat je bij het splitsen kijkt naar de tafelsommen die bij de deler horen. Benadruk dat je eerst de grootste uitkomst neemt (10 × de tafel) en dan kijkt wat er overblijft.
Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 9
Daarna doe je voor hoe je het deeltal splitst en welke sommen de hulpsommen vormen. Aangezien je soms het deeltal kunt splitsen in grotere uitkomsten dan 10 × de tafel, kun je ook een 0 toevoegen bij de tafels. De uitkomsten van de hulpsommen tel je bij elkaar op. Maak je uitleg visueel met MAB-materiaal door het juiste aantal blokjes neer te leggen (het deeltal) en uiteindelijk de blokjes te verdelen onder het juiste aantal kinderen (de deler).
Vervolgens sleep je de juiste getallen naar de splitsing. Benadruk dat je een hulprijtje van de tafels op kunt schrijven en om soms op zoek te gaan naar grotere uitkomsten voor het eerste getal van de splitsing. Zo kun je de som 66 : 3 splitsen in 60 en 6 in plaats van 30, 30 en 6.
Laat daarna de leerlingen oefenen met het delen via splitsen, waarbij ze de hulpsommen opschrijven.

Wanneer reken je een deelsom uit via splitsen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som uit te rekenen. Daarna rekenen de leerlingen de deelsommen uit die bij de cadeaus staan. De uitkomsten vormen de huisnummers. Sleep de cadeaus naar de juiste huizen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!