Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 6

Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door keersommen te maken waarbij de nulregel wordt toegepast. Werp de dobbelstenen en schrijf deze getallen op bij beide sommen. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen en stimuleer het gebruik van de nulregel bij het uitrekenen van de tweede som. Herhaal dit een aantal keer.

Wat gebeurt er met de uitkomst als in de som een extra 0 staat?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen hoeveel wasmachines op het containerschip staan door het aantal containers te vermenigvuldigen met het aantal wasmachines per container.

Instructie

Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 6
Geef aan dat je een keersom kunt uitrekenen via splitsen. Hierbij verdeel je een getal in tientallen en eenheden. Je gebruikt deze strategie wanneer een getal in de som groter dan 10 is.

Wanneer is het handig om een keersom uit te rekenen via splitsen?
Zou je de som 10 × 82 splitsen? Waarom wel of niet?

Screenshots definitief
Leg uit dat je het getal in de som splitst in tientallen en eenheden. Met deze getallen maak je 2 nieuwe keersommen. De uitkomsten van deze keersommen tel je bij elkaar op.
Oefen vervolgens met het vermenigvuldigen via splitsen, waarbij je de afbeelding met de stiften ter ondersteuning gebruikt. Laat de leerlingen ook oefenen met het splitsen en het invullen van de hulpsommen zonder afbeeldingen. Benadruk dat het bij sommige sommen handiger is om de getallen in de som eerst om te draaien.

Tel je de uitkomsten van de splitsing bij elkaar op of haal je het van elkaar af? Waarom?
Bedenk een verhaal bij de som 3 × 56.

Vervolgens laat je de leerlingen keersommen in de tabel uitrekenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je vermenigvuldigt via splitsen door te vragen op welke manier ze de keersom uitrekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je een keersom kunt splitsen in tientallen en eenheden. Met deze getallen maak je hulpsommen.
Groep 6, Blok 1, Week 2, Les 6
Leg aan de hand van het voorbeeld met het geld uit hoe je keersommen uitrekent via splitsen. Bespreek eerst hoe het getal gesplitst wordt en welke sommen de hulpsommen vormen. Benoem dat je de uitkomsten van de hulpsommen bij elkaar optelt om te weten hoeveel geld de kinderen samen hebben.
Laat de leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen via splitsen met en zonder behulp van afbeeldingen.

Welke stappen zet je om een keersom uit te rekenen via splitsen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de som splitsen. Daarna rekenen de leerlingen de sommen uit. Om de telefoon te ontgrendelen, moeten ze de sommen op volgorde zetten van de laagste uitkomst naar de hoogste uitkomst. Per som staat een stap gegeven waarin staat omschreven naar welk cijfer je een lijn moet tekenen. Vraag wat de juiste volgorde is. Om te controleren of het patroon klopt, sleep je het vergrootglas over de cijfers.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!