Groep 6, Blok 1, Week 1, Les 1

Groep 6, Blok 1, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen zelf plussommen te laten bedenken, passend bij de uitkomst in het midden. Start de timer en laat de leerlingen de sommen bedenken binnen de tijd.

Hoe heb je de verschillende plussommen bedacht?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt uitrekenen hoeveel brieven de postbode in totaal bezorgt.

Instructie

Groep 6, Blok 1, Week 1, Les 1
Leg uit dat er meerdere strategieën zijn om op te tellen en dat je per som bedenkt welke strategie het handigst is. Herhaal kort de strategieën: bij het rijgen splits je het tweede getal, bij het splitsen splits je beide getallen en bij het compenseren reken je eerst naar een rond getal om vervolgens het teveel eraf te trekken.

Leg uit welke strategie jou het handigst lijkt om te gebruiken bij de som 416 + 99.
Bedenk per strategie een plussom.

Groep 6, Blok 1, Week 1, Les 1
Geef aan dat je dezelfde som op meerdere manieren kunt uitrekenen, zoals via rijgen of splitsen. Bij het rijgen splits je het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden en hiermee maak je sprongen. Bij het splitsen splits je beide getallen en met deze getallen maak je sommen. Tel de uitkomsten bij elkaar op.
Vervolgens doe je een som voor met beide strategieën en oefenen de leerlingen hiermee. Laat leerlingen die moeite hebben met het splitsen de sommen met overschrijding uitrekenen via rijgen.

Vind je rijgen of splitsen handiger? Waarom?
Hoe reken je de som 643 + 297 uit?

Screenshots definitief
Geef aan dat het soms handiger is om te compenseren: bij sommen waarbij een van beide getallen dicht bij een tien- of honderdvoud ligt. Je verandert hierbij een of beide getallen naar een rond getal en haalt daarna het teveel er weer af. Laat de leerlingen oefenen met het compenseren.

Hoe bepaal je van welk getal je een rond getal maakt?
Reken de som 473 + 391 uit zonder getallenlijn.

Controleer of de leerlingen de strategieën begrijpen door te vragen welke strategie handig is bij het oplossen van de som. Laat de leerlingen beargumenteren waarom compenseren bij deze som handiger is dan rijgen of splitsen: het is een stuk sneller.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg stap voor stap uit hoe je een som oplost via rijgen en laat de leerlingen hiermee oefenen. Vervolgens bespreek je het splitsen. Geef de leerlingen MAB-materiaal, zodat ze de sommen op het digibord visueel kunnen maken door deze getallen te splitsen.

Wat is het verschil tussen rijgen en splitsen?

Je kunt ervoor kiezen om het compenseren achterwege te laten als leerlingen die meedoen met de verlengde instructie hier niet aan toe zijn. Indien je deze strategie nogmaals wilt bespreken, leg dan uit dat je het compenseren toepast als een getal dicht bij een tien- of honderdvoud ligt. Oefen deze strategie.

Trek je het teveel van het totaal af of tel je het op? Waarom?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke strategie ze zouden gebruiken om de som uit te rekenen. Daarna laat je de leerlingen een getal tot en met 500 opschrijven en rondlopen totdat je ‘stop’ zegt. Laat ze een plussom maken met degene die het dichtstbij staat. Herhaal dit een aantal keer.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!