Groep 5, Blok 9, Week 3, Les 13

Groep 5, Blok 9, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het aflezen van een kaart. Laat de leerlingen kijken naar de kaart en vertellen wat ze zien bij de letters.

Wat zou het gele blok kunnen zijn waarin een kruis staat?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door een kaart af te lezen erachter kunt komen hoe je moet lopen van punt A naar punt B.

Instructie

Groep 5, Blok 9, Week 3, Les 13
Je legt uit dat een routebeschrijving een uitleg is over een route naar een bestemming. Een route kun je beschrijven in woorden of met pijlen. Wanneer je een routebeschrijving wilt maken is het handig om te doen alsof je de route loopt.

Wanneer moet je een routebeschrijving geven?
Hoe kun je ervoor zorgen dat iemand de route die je opschrijft kan volgen? (Door duidelijk op te schrijven waar je moet beginnen en eindigen. Ook door aan te geven welke richting je op moet lopen.)

Groep 5, Blok 9, Week 3, Les 13
Leg uit hoe je een routebeschrijving volgt en maakt met behulp van pijlen. Bepaal als eerst wat het start- en eindpunt is. Je staat steeds met je rug naar het beginpunt toe en vanuit dat punt loop je de route. Kijk dan welke route je gaat nemen. Volg daarna met je vinger de route en schrijf bij elke splitsing of kruising op welke kant je opgaat. Je kunt linksaf, rechtsaf of rechtdoor. Wanneer er geen splitsing of kruising is, blijf je de weg volgen en schrijf je geen pijlen op. Vaak zijn er verschillende routes om naar het start- en eindpunt te komen, neem dan de kortste route. Je kunt de route duidelijker maken door herkenningspunten te benoemen, zoals een meer.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het volgen van een routebeschrijving en het maken van een routebeschrijving.

Als je de snelste route van Jan’s huis naar de haven loopt waar kom je dan langs? (De rotonde.)
Wat verander je aan de route van Jan’s huis naar de haven als je langs het treinstation wilt lopen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je een routebeschrijving kunt volgen door te vragen hoe ze de uitspraak controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Je herhaalt hoe je een routebeschrijving volgt en maakt met behulp van pijlen.
1. Bepaal als eerst wat het start- en eindpunt is.
2. Kijk dan welke route je gaat nemen. Volg met je vinger de route.
3. Schrijf bij elke splitsing of kruising op welke kant je opgaat. Je rug wijst naar de kant waar je vandaan komt. Je kunt linksaf, rechtsaf of rechtdoor.
Laat de leerlingen daarna oefenen met het volgen van een routebeschrijving en het maken van een routebeschrijving.

Wat verander je aan de route als je de apen in plaats van de vlinders wilt zien?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waar ze opletten als ze een routebeschrijving voor iemand anders maken (Beginpunt, in welke richting je moet lopen, herkenningspunten, eindpunt). Daarna maken de leerlingen een eigen routebeschrijving van hun huis naar school.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!