Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 9

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

:introduction-guide: Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen voorwerpen te laten meten met een liniaal. Laat de leerlingen met hun liniaal op zoek gaan naar lengtes in de klas. Leerlingen zoeken de lengtes die op het digibord gegeven staan.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Wat betekenen de grote en kleine streepjes op de liniaal? (grote streepjes: centimeters, kleine streepjes: millimeters)
!--ICON-GROUP--!
Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door lengtematen om te rekenen erachter kunt komen hoeveel mm, cm en dm de lengte van de plank is.

:instruction-guide: Instructie

Je herhaalt dat een liniaal en een rolmaat meetinstrumenten zijn. Je meet eerst de centimeters door te kijken naar het getal bij de grote verticale streep. Vervolgens tel je het aantal kleine verticale strepen na de grote verticale streep om het aantal millimeters te bepalen. Bespreek daarna de referentiematen van de verschillende lengtematen.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het meten en het slepen van de juiste lengtemaat naar de afbeeldingen.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Met welke lengtemaat kun je de lengte van de appel meten?
:plus: Bedenk een voorwerp wat ook 1 centimeter is.
!--ICON-GROUP--!
Herhaal dat je ook lijnen met hoeken kunt meten. Wanneer je een lijn met een liniaal meet, leg je de liniaal onder de lijn. De streep met de 0 moet precies beginnen bij het begin van de lijn. Daarna kijk je bij welke streep de lijn eindigt. Vervolgens verplaats je de liniaal naar het volgende stuk van de lijn. Ook hier moet de liniaal precies op de 0 beginnen. De lengtes van de lijnen tel je daarna bij elkaar op.
Oefen daarna met het opmeten van lijnen met hoeken.
!screenshots definitief
Leg uit dat je de verschillende lengtematen kunt omrekenen. Als je het aantal centimeters omrekent naar het aantal millimeters, dan vermenigvuldig je met 10. Dus 1 cm is 1 × 10 = 10 mm. Er past 10 millimeter in 1 centimeter. Als je het aantal millimeters omrekent naar het aantal centimeters, deel je door 10. Dus 10 mm is 10 : 10 = 1 cm. Er past 1 centimeter in 10 millimeter. Als je het aantal decimeters omrekent naar het aantal centimeters, dan vermenigvuldig je met 10. Als je het aantal centimeters omrekent naar het aantal decimeters, deel je door 10. Als je het aantal meters omrekent naar het aantal centimeters, dan vermenigvuldig je 2 keer met 10. Dus 1 m is 1 × 10 = 10 × 10 = 100 cm. Als je het aantal centimeters omrekent naar het aantal meters, deel je 2 keer door 10. Dus 100 cm is 100 : 10 = 10 : 10 = 1 m.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het omrekenen van de maten.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Leg uit hoe je 3,5 meter omrekent naar centimeter.
:plus: Hoeveel millimeter is 40 decimeter?
!--ICON-GROUP--!

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je meters en centimeters kunt omrekenen door te vragen welke stappen ze zetten om 500 cm en 7 meter om te rekenen.

:processing-guide: Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

:guided-practice-guide: Verlengde instructie

!Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 9
Herhaal dat je millimeters, centimeters en decimeters op de liniaal kunt vergelijken. Er past 10 millimeter in 1 centimeter en er past 10 centimeter in 1 decimeter. Laat de leerlingen lijnen tekenen met hun liniaal en bekijken hoe vaak de lijnen in elkaar passen. Herhaal dat je millimeters, centimeters, decimeters en meters kunt omrekenen. Wanneer je getallen omrekent, vermenigvuldig je met 10 of deel je door 10.
Laat de leerlingen daarna oefenen met het omrekenen van millimeter, centimeter, decimeter en meters.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Wat is meer: 40 mm of 40 dm? Hoeveel centimeter zijn beide lengtematen?
!--ICON-GROUP--!

:flag-guide: Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de lengtematen om te rekenen. Daarna spelen de leerlingen het spel drie op een rij. Verdeel de leerlingen in 2 groepen. Laat de leerlingen om de beurt een lengtemaat kiezen en omrekenen naar centimeters. Wanneer ze de lengtemaat hebben omgerekend, schuiven ze een blauw of oranje fiche naar die lengtemaat.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!