Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 8

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 8
Je begint de les met het herhalen van het structureren van getallen tot en met 100. Laat de leerlingen de vragen bekijken en beantwoorden.

Waar staan de 2 achten voor in het getal 88?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel geld alle kinderen van oma krijgen.

Instructie

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 8
Je legt uit dat je bij delen de strategie splitsen kunt gebruiken. Splitsen betekent dat je een getal verdeelt. Bij delen splits je het deeltal. Je kijkt in de bijbehorende tafel om te zien waarin je het deeltal handig kunt splitsen. Je gebruikt deze strategie als de uitkomst van de deelsom hoger is dan 10.

Waarom is het handig om te kunnen splitsen?
Leg uit wanneer je kunt splitsen.

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 8
Je legt uit dat je eerst in de tafel kijkt om te zien in welke getallen je het deeltal kunt splitsen. Je splitst het deeltal in 2 getallen die je via de tafel handig kunt uitrekenen. De eerste splitsing, bij delen tot en met 100, is het getal met de grootste waarde uit de bijbehorende tafel, dus 10 × de tafel. De tweede splitsing is het getal dat overblijft van het deeltal. Daarna maak je met de 2 getallen 2 nieuwe deelsommen en reken je deze uit. Tel als laatste de uitkomsten van de 2 deelsommen bij elkaar op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het splitsen van het deeltal en het splitsen bij het delen.

Bedenk een makkelijke en een moeilijke deelsom die je splitsend kunt uitrekenen. Wat maakt een som moeilijk?
Wanneer kun je deelsommen wel splitsen en wanneer niet?

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 8
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen via splitsen door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je het deeltal splits in 2 getallen. Eerst kijk je in de tafel om te zien in welke getallen je het deeltal kunt splitsen. De eerste splitsing is het getal met de grootste waarde uit de bijbehorende tafel, dus 10 × de tafel. De tweede splitsing is het getal dat overblijft van het deeltal. Tel als laatste de uitkomsten van de 2 deelsommen bij elkaar op. Laat de leerlingen daarna oefenen met het splitsen van het deeltal en het splitsen bij het delen.

Hoe weet je wat de eerste splitsing is?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er onder de vlekken staat. Daarna rekenen de leerlingen de deelsommen uit en slepen ze de mozaïekstukken naar de juiste uitkomst.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!