Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 7

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het aflezen van een lijngrafiek. Laat de leerlingen naar de lijngrafiek kijken en de vragen beantwoorden.

Op welke tijdstippen is het 4 graden?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door lijngrafieken af te lezen erachter kunt komen hoe laat het op de dag het warmst en het koudst is.

Instructie

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 7
Je legt uit dat in een lijngrafiek gegevens schematisch staan weergegeven. Een lijngrafiek heeft een gekleurde lijn. Deze lijn geeft per categorie een hoeveelheid aan. Op de horizontale as staan de categorieën en op de verticale as het aantal keer dat de categorie voorkomt. De lijn loopt niet recht, je kunt dus meteen zien dat de aantallen per dag verschillen.

Op welke dag is het aantal het hoogst?
Bedenk waar de aantallen op de verticale as voor kunnen staan.

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 7
Leg uit dat een meervoudige lijngrafiek meer dan 1 lijn heeft. De legenda geeft weer wat de kleuren van de lijnen betekenen. De rode lijn is voor het binnen voor het open haardvuur zitten en de groene lijn voor het barbecueën. Er worden 2 groepen vergeleken. De categorieën zijn de tijd in maanden en het aantal is hoe vaak het in de straat is voorgekomen. Wanneer je een lijngrafiek afleest kijk je naar de legenda, de categorieën en het aantal.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het aflezen van de lijngrafieken.

Hoeveel procent van de mensen heeft in 2016 hamburgers gegeten?
In welke 2 jaar worden er meer pizza’s dan hamburgers en frietjes gegeten?

Je legt daarna uit dat je ook gegevens van de lijngrafiek kunt invullen in een tabel. In de bovenste rij van de tabel staan de categorieën van de horizontale as en in de onderste rij het aantal van de verticale as.
Oefen daarna met het invullen van de tabel.
Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 7
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je een meervoudige staafgrafiek kunt aflezen door te vragen welke stappen ze zetten om de meervoudige staafgrafiek af te lezen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat een meervoudige lijngrafiek meer dan 1 lijn heeft. De legenda geeft weer wat de kleuren van de lijnen betekenen. Op de horizontale as zie je de categorieën en op de verticale as zie je het aantal keer dat de categorie voorkomt. Wanneer je een lijngrafiek afleest kijk je naar de legenda, de categorieën en het aantal. Laat de leerlingen daarna oefenen met het aflezen van de lijngrafieken.

Wat gebeurt er met de lijnen als er in de lijngrafiek 50% meisjes en 50% jongens zijn? (De lijnen kruisen elkaar op het snijpunt.)

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat de gekleurde lijnen in de lijngrafiek betekenen. Vraag ook waaraan ze dat kunnen zien. Daarna lezen de leerlingen de stellingen en laten ze zien of de stellingen waar of niet waar zijn. Ze rekken zich uit als de stelling waar is en hurken als de stelling niet waar is.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!