Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 6

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het aflezen van een staafgrafiek. Laat de leerlingen naar de staafgrafieken kijken en de vragen beantwoorden.

Gaan er meer mensen op vakantie naar Duitsland of naar Frankrijk?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door staafgrafieken af te lezen erachter kunt komen hoeveel abonnementen en opzeggingen er per maand zijn.

Instructie

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 6
Je legt uit dat in een staafgrafiek gegevens schematisch staan weergegeven. Een staafgrafiek heeft gekleurde staven. Deze staven geven per categorie een hoeveelheid aan. Op de horizontale as staan de categorieën en op de verticale as het aantal keer dat de categorie voorkomt.

Op welke 2 dagen is het aantal gelijk?
Bedenk waar de aantallen op de verticale as voor kunnen staan.

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 6
Leg uit dat een meervoudige staafgrafiek per categorie verschillende kleuren staven heeft. De legenda geeft weer wat de kleuren van de staven betekenen. De gele staven zijn van de jongens en de blauwe staven van de meisjes. De jongens en meisjes zijn verdeeld over de categorieën ja en nee. Op de verticale as zie je het aantal keer dat de categorie voorkomt. Wanneer je wilt weten hoe vaak de jongens ja hebben gezegd, dan kijk je naar de eerste gele staaf. Wanneer je een staafgrafiek afleest kijk je naar de legenda, de categorieën en het aantal.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het aflezen van de staafgrafieken.

Welk antwoord is even vaak door jongens als meisjes gegeven?
Hoeveel meer hebben jongens ‘soms’ geantwoord dan meisjes?

Je legt uit dat je ook een meervoudige staafgrafiek kunt hebben waarbij de gekleurde staven op elkaar staan. Je kunt dan handig het totale aantal van beide groepen aflezen.
Oefen daarna met het aflezen van staafgrafieken waarbij de staven opgestapeld zijn.

Wie heeft er in maart meer gelezen, Fleur of Lucas?
Wie heeft er in alle maanden het meest in totaal gelezen, Fleur of Lucas? Hoe weet je dat?

Leg daarna uit dat je ook gegevens van de staafgrafiek kunt invullen in een tabel. In de bovenste rij van de tabel staan de categorieën van de horizontale as en in de onderste rij het aantal van de verticale as.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het invullen van de tabel.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je een meervoudige staafgrafiek kunt aflezen door te vragen welke stappen ze zetten om te bepalen wie het verst de bal gooit.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat een meervoudige staafgrafiek per categorie verschillende kleuren staven heeft. De legenda geeft weer wat de kleuren van de staven betekenen. Op de horizontale as zie je de categorieën en op de verticale as zie je het aantal keer dat de categorie voorkomt. Wanneer je een staafgrafiek afleest kijk je naar de legenda, de categorieën en het aantal. Laat de leerlingen daarna oefenen met het aflezen van de staafgrafieken.

Op welke dag wordt het meeste geschreeuwd op het schoolplein? Waaraan kun je dat zien?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat de gekleurde staven in de staafgrafiek betekenen. Daarna lezen de leerlingen de stellingen en laten ze zien of de stellingen waar of niet waar zijn. Ze doen hun duim omhoog als de stelling waar is en doen de duim omlaag als de stelling niet waar is.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!