Groep 5, Blok 9, Week 1, Les 4

Groep 5, Blok 9, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen tot en met 1000 tot een honderdvoud. Laat de leerlingen de optelsommen uitrekenen. Met de uitkomst van deze sommen komen ze achter de waardes van de verschillende kleuren. Als de leerlingen de waardes van alle kleuren gevonden hebben, kunnen ze de eindsom 320 + 80 maken en uitrekenen.

Wat hebben deze sommen met elkaar gemeen? (De uitkomst van de sommen is een honderdvoud.)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen erachter kunt komen hoeveel gram groenten en vlees je in totaal in de soep doet.

Instructie

Herhaal je getallen kunt aftrekken via rijgen op de getallenlijn en via splitsen. Bij rijgen zet je het eerste getal achteraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Trek deze daarna in sprongen van het eerste getal af. Bij splitsen splits je eerst beide getallen gaat in honderdtallen, tientallen en eenheden. Als de getallen zijn gesplitst trek je eerst de honderdtallen van elkaar af, daarna de tientallen en vervolgens de eenheden. Wanneer je niet het tiental of honderdtal overschrijdt, tel je als laatste de uitkomst van de honderdtallen, tientallen en eenheden bij elkaar op.
Groep 5, Blok 9, Week 1, Les 4
Je legt uit hoe je getallen optelt via de strategie rijgen op de getallenlijn. Zet het eerste getal vooraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel deze daarna in sprongen bij het eerste getal op. De tientallen die door het honderdtal gaan kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het rijgen op de getallenlijn.

Hoe bepaal je welke sprongen je op de getallenlijn maakt bij de som 238 + 291?
Wat is het maximale dat je van 238 af kunt halen om niet het tiental en het honderdtal te overschrijden?

Leg daarna uit hoe je optelt via splitsen. Eerst splits je beide getallen in honderdtallen, tientallen en eenheden. Als de getallen zijn gesplitst tel je eerst de honderdtallen bij elkaar op, daarna de tientallen en vervolgens de eenheden.
Groep 5, Blok 9, Week 1, Les 4
Als laatste tel je de uitkomst van de honderdtallen, tientallen en eenheden bij elkaar op.
Oefen daarna met het splitsen.

Wat is de laatste stap wanneer je optelt via splitsen?
Bedenk een andere strategie om de som 347 + 146 uit te rekenen.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt optellen via rijgen en splitsen door te vragen welke strategie ze het handigst vinden om te gebruiken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal stap voor stap hoe je optelt via rijgen op de getallenlijn. Splits de tientallen nog een keer, zodat je eerst op de getallenlijn rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud. Je herhaalt ook stap voor stap hoe je optelt via splitsen. Benoem dat je als laatste de uitkomst van de honderdtallen, tientallen en eenheden bij elkaar optelt. Laat de leerlingen daarna oefenen met het rijgen en splitsen.

Overschrijdt de som 267 + 215 wel of niet het tiental of het honderdtal? Hoe weet je dat?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er op de vraagtekens komt. Daarna rekenen de leerlingen de optelsommen uit. Ze zetten vervolgens de sommen op volgorde van de laagste uitkomst naar de hoogste uitkomst. Per som staat omschreven naar welk cijfer je een lijn moet trekken. Controleer het patroon, door het vergrootglas over de cijfers te slepen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!