Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 8

Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het vermenigvuldigen met een tienvoud. Laat de leerlingen in tweetallen op elkaars rug een vermenigvuldiging met een tienvoud schrijven. De leerling moet raden welke vermenigvuldiging er is geschreven en de vermenigvuldiging uitrekenen door de nul weg te denken.

Hoe heet de strategie die je hebt gebruikt bij het uitrekenen van de vermenigvuldiging?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel punten elk kind bij het spel heeft behaald.

Instructie

Leg uit dat je bij de nulregel gebruikmaakt van een hulpsom. Je denkt de nullen even weg. De som die je dan krijgt, is de hulpsom. Splitsen betekent dat je een getal verdeelt. Bij delen splits je het deeltal. Je gebruikt deze strategie als de uitkomst hoger is dan 10.

Wanneer gebruik je de 2 strategieën?
Bedenk een som die je kunt uitrekenen via de nulregel en som die je kunt uitrekenen via splitsen.

Leg uit dat je deelsommen waarbij 1 of meerdere nullen in de som staan handig kunt uitrekenen met behulp van de nulregel.
- Deeltal een 0: Je denkt eerst een 0 weg bij het deeltal. Dan krijg je de hulpsom. Los de hulpsom op door te kijken in de juiste deeltafel. Wanneer je de hulpsom hebt opgelost, plaats je een 0 achter de uitkomst van de deelsom met het honderdvoud of honderdtienvoud. Leg uit dat het deeltal en de uitkomst 10 keer zoveel zijn als de getallen in de hulpsom.
- Deeltal en de deler beide een 0: Wanneer beide getallen een 0 hebben staan, streep je de nullen tegen elkaar weg. Je krijgt dan een deeltafel. Wanneer je die som hebt uitgerekend hoef je geen nullen meer te plaatsen achter de uitkomst, omdat je aan beide kanten de 0 hebt weggehaald.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het delen via de nulregel.

Waarom is het handig om eerst een hulpsom te maken?
Als de deler groter wordt wat gebeurt er dan met de uitkomst? (De uitkomst wordt dan kleiner.)

Je legt uit dat je bij delen via splitsen eerst in de tafel kijkt om te zien in welke getallen je het deeltal kunt splitsen. De eerste splitsing, bij delen tot en met 100, is het getal met de grootste waarde uit de bijbehorende tafel, dus 10 × de tafel. De tweede splitsing is het getal dat overblijft van het deeltal. Daarna maak je met de 2 getallen 2 nieuwe deelsommen en reken je deze uit. Tel als laatste de uitkomsten van de 2 deelsommen bij elkaar op.
Oefen daarna met het delen via splitsen tot en met 100
Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 8
Leg uit dat je ook bij delen tot en met 1000 eerst kijkt in de tafel om te zien in welke getallen je het deeltal kunt splitsen. Je splitst het deeltal weer in 2 getallen die je via de tafel handig kunt uitrekenen. Voor de eerste splitsing bepaal je welk getal binnen de tafel de grootste waarde heeft die in het getal past. Je denkt bij het deeltal even een 0 weg. De tweede splitsing is het getal dat overblijft van het deeltal. Daarna maak je ook met de 2 getallen 2 nieuwe deelsommen en reken je deze uit. Tel als laatste de uitkomsten van de 2 deelsommen bij elkaar op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het delen via splitsen tot en met 1000.

In welke getallen splits je 192?
Wanneer 192 verandert in 1920, welke strategie gebruik je dan?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen via de nulregel door te vragen welke stappen ze zetten om de som 720 : 9 uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de instructie over het delen via de nulregel en splitsen. Bij de nulregel denk je de nullen even weg. Bij splitsen splits je het deeltal. Laat de leerlingen daarna oefenen met het delen via de nulregel en splitsen.

Waarom kun je de ene som beter splitsen en de andere som beter uitrekenen via de nulregel?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 450 : 9 of 486 : 9 uit te rekenen. Daarna slepen de leerlingen de dominostenen met de sommen en uitkomsten, zodat de juiste sommen en uitkomsten aan elkaar vastliggen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!