Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 3

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het aftrekken tot en met 100 via compenseren. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen en de sommen met de juiste uitkomst aanklikken. De voorwerpen van deze sommen gaan mee op reis.

Hoe bepaal je welk getal je rondmaakt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door aftrekken erachter kunt komen hoeveel tomaten je overhoudt.

Instructie

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 3
Leg uit dat je het tiental overschrijdt wanneer je een sprong van het ene tiental naar het andere tiental maakt. Je komt langs een tienvoud. Je overschrijdt het honderdtal wanneer je een sprong van het ene honderdtal naar het andere honderdtal maakt. Je komt langs een honderdvoud.

Overschrijd je het tiental, wanneer je van 374 niet 8 maar 4 eraf haalt? Leg uit waarom wel of niet.
Bedenk een som waarbij het tiental en het honderdtal wordt overschreden.

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 3
Leg uit dat je kunt aftrekken via de strategie compenseren. Bij compenseren wordt er gerekend met een rond getal. Je maakt van 1 van de getallen een tienvoud of honderdvoud. Kies het getal uit dat het dichtste bij een tienvoud of honderdvoud ligt. Je haalt eerst een hoeveelheid er vanaf en later tel je deze hoeveelheid er weer bij op. In het voorbeeld haal je er -1 vanaf, omdat je 1 extra van 243 af gaat halen. Er wordt dus met een te veel gerekend.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het aftrekken via compenseren.

Waarom verander je in de som 396 - 138 het getal 396 en niet het getal 138?
Welk getal verander je in de som 434 - 179? Waarin verander je dat getal?

Oefen daarna met het aftrekken met tiental- en honderdtaloverschrijding, welke strategie de leerlingen gebruiken bij de sommen en de verhaalsommen. Vraag ook aan de leerlingen waarom ze die strategie kiezen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt aftrekken door te vragen welke strategie ze gebruikt hebben om de som 582 - 193 = 389 uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je bij compenseren een getal rondmaakt. Kies het getal uit dat het dichtste bij een tienvoud of honderdvoud ligt. Je haalt eerst een hoeveelheid er vanaf en later tel je deze hoeveelheid er weer bij op. Laat de leerlingen daarna oefenen met de getallen rondmaken en het optellen via compenseren.

Leg uit welk getal je in een rond getal verandert in de som 295 - 124. Verander je het getal in een tienvoud of een honderdvoud?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoeveel ze bij het getal optellen om het getal rond te maken.
Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 3
Daarna ontcijferen de leerlingen de sommen en rekenen ze de sommen uit.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!