Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 2

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen tot en met 100 via compenseren. Laat de leerlingen een optelsom maken door op een rood en een groen kaartje te klikken. Met de 2 getallen maken ze een optelsom en rekenen deze uit.

Waaraan zie je dat je de strategie compenseren handig kunt gebruiken?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen erachter kunt komen hoeveel brieven de postbode in totaal moet bezorgen.

Instructie

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 2
Leg uit dat je kunt optellen via de strategie compenseren. Bij compenseren reken je met een rond getal. Je maakt van 1 van de getallen een tienvoud of honderdvoud. Kies het getal uit dat het dichtste bij een tienvoud of honderdvoud ligt. Je telt eerst een hoeveelheid erbij en later haal je deze hoeveelheid er weer vanaf. Er wordt dus met een te veel gerekend.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het optellen via compenseren en de verhaalsommen.

Welke strategie gebruik je om te berekenen hoeveel schroeven en bouten er in de gereedschapskist zitten? Welk getal verander je?
Welke andere strategie kun je gebruiken om de som 288 + 141 uit te rekenen?

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 2
Je legt uit dat je soms meerdere getallen bij elkaar op moet tellen. Wanneer je 3 getallen handig wilt optellen, tel je eerst 2 getallen bij elkaar op die samen een rond getal vormen. Een rond getal is een tienvoud of een honderdvoud. Daarna tel je het derde getal erbij op. Wanneer je 4 getallen handig wilt optellen, zoek je eerst 2 groepjes met 2 getallen die samen een rond getal vormen. Je telt de getallen in de groepjes bij elkaar op. Tel als laatste de uitkomsten van de groepjes bij elkaar op.
Oefen daarna met het optellen met meerdere getallen.

Welke getallen in de som 156 + 233 + 154 + 197 kun je handig bij elkaar optellen?
Waaraan kun je zien dat je de getallen handig kunt optellen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je handig kunt optellen met 3 of meer getallen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 345 + 286 + 124 + 175 = 930 uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je bij compenseren een getal rondmaakt. Kies het getal uit dat het dichtste bij een tienvoud of honderdvoud ligt. Je telt eerst een hoeveelheid erbij en later haal je deze hoeveelheid er weer vanaf. Laat de leerlingen daarna oefenen met het rondmaken van getallen en het optellen via compenseren.

Waarom verander je in de som 498 + 154 het getal 498 en niet het getal 154?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de som 268 + 198 kunnen afmaken.
Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 2
Daarna maken de leerlingen met 5 getallen de grootste en kleinste optelsom die ze kunnen maken. Sleep de getallen naar de optelsom. De 9 kunnen ze als enige niet verslepen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!