Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 1

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen tot en met 100 via compenseren. Laat de leerlingen de optelsommen uitrekenen en de objecten naar de juiste plek slepen.

Met welke strategie los je deze optelsommen handig op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen erachter kunt komen hoeveel knikkers je bij elkaar hebt.

Instructie

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 1
Leg uit dat je het tiental overschrijdt wanneer je een sprong van het ene tiental naar het andere tiental maakt. Laat dit zien aan de hand van de getallenlijn. Je komt langs een tienvoud. Je overschrijdt het honderdtal wanneer je een sprong van het ene honderdtal naar het andere honderdtal maakt. Je komt langs een honderdvoud.

Welk tiental en honderdtal is overschreden?
Kun je zowel het tiental als het honderdtal overschrijden in 1 som?

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 1
Leg uit dat je kunt optellen via de strategie compenseren. Bij compenseren reken je met een rond getal. Je maakt van 1 van de getallen een tienvoud of honderdvoud. Kies het getal uit dat het dichtste bij een tienvoud of honderdvoud ligt. Je telt eerst een hoeveelheid erbij en later haal je deze hoeveelheid er weer vanaf. Er wordt dus met een te veel gerekend.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het optellen via compenseren.

In welk rond getal verander je 293?
Bedenk een optelsom waarbij je kunt compenseren.

Oefen daarna met het optellen met tiental- en honderdtaloverschrijding, welke strategie de leerlingen gebruiken bij de sommen en de verhaalsommen. Vraag ook aan de leerlingen waarom ze voor een bepaalde strategie kiezen.
Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 1
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt optellen via compenseren door te vragen wat er op de vraagtekens komt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je bij compenseren een getal rondmaakt. Kies het getal uit dat het dichtste bij een tienvoud of honderdvoud ligt. Je telt eerst een hoeveelheid erbij en later haal je deze hoeveelheid er weer vanaf. Laat de leerlingen daarna oefenen met de getallen rondmaken en het optellen via compenseren.

Leg uit welk getal je in een rond getal verandert. Waarom verander je dit getal?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke strategie ze gebruiken om de som 356 + 198 mee uit te rekenen. Daarna lossen de leerlingen de cijferzoeker op door de sommen uit te rekenen en de uitkomst in de cijferzoeker door te strepen. De uitkomst staat onderaan de pagina.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!