Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 4

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen tot en met 1000 tot een honderdvoud. Laat de leerlingen kijken naar de punten van de monsters en uitrekenen welke monsters het oranje monster kan verslaan. De punten van de monsters die zijn verslagen worden opgeteld bij de punten van het oranje monster.

Hoe kun je de monsters handig bij elkaar optellen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door af te trekken erachter kunt komen hoeveel pagina’s je nog moet lezen in een boek.

Instructie

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 4
Je herhaalt dat je bij de strategie aanvullen iets erbij doet. Je rekent van het laagste getal naar het hoogste getal toe. Zo bepaal je het verschil tussen de getallen. Deze strategie gebruik je bij aftreksommen waarbij de 2 getallen dicht bij elkaar liggen. Je gaat dan optellen in plaats van aftrekken. Door gebruik te maken van de getallenlijn reken je uit hoeveel je erbij moet doen. De getallen staan bij het optellen in een andere volgorde. Het tweede getal zet je vooraan op de getallenlijn. Je rekent daarna in sprongen naar het eerste getal toe. Het is handig om eerst naar een honderdvoud te springen. Als laatste tel je hoeveel je erbij hebt gedaan.
Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 4
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met de optelsom bij de aftreksom vinden en het aanvullen op de getallenlijn.

Bij welke som, 361 - 132 of 306 - 298, zou je de strategie aanvullen gebruiken? Waarom?
Reken handig uit: 412 - 388.

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 4
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt aftrekken via aanvullen door te vragen wat er op de vraagtekens komt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek stap voor stap hoe je aftrekt via aanvullen. Benoem bij het aanvullen dat je gaat optellen in plaats van aftrekken. Laat de leerlingen daarna oefenen met de optelsom bij de aftreksom vinden en het aanvullen op de getallenlijn.

Welke stappen zet je als je al tot het honderdvoud hebt gerekend?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke som 453 - 172 of 406 - 395 ze kunnen uitrekenen via aanvullen. Vraag ook waaraan ze dat kunnen zien.
Groep 5 WIG screenshots definitief blok 7
Daarna werpen de leerlingen de dobbelsteen en rekenen de aftreksom uit die hoort bij het aantal ogen op de dobbelsteen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!