Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 1

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het aftrekken tot en met 100 en 1000 vanaf een tienvoud of honderdvoud. Laat de leerlingen de aftreksommen uitrekenen. Met de uitkomst van deze sommen komen ze achter de waardes van de verschillende kleuren. Als de leerlingen de waardes van alle kleuren gevonden hebben, kunnen ze de eindsom 800 - 731 maken en uitrekenen.

Welke eindsom heb je gemaakt? Zit er een tienvoud of een honderdvoud in deze som?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door af te trekken erachter kunt komen hoeveel kilometer je hebt gereden.

Instructie

Leg uit dat je het tiental en honderdtal niet overschrijdt wanneer je bij hetzelfde tiental en honderdtal blijft. Je overschrijdt het tiental wanneer je een sprong van het ene tiental naar het andere tiental maakt. Je komt langs een tienvoud. Je overschrijdt het honderdtal wanneer je een sprong van het ene honderdtal naar het andere honderdtal maakt. Je komt langs een honderdvoud.

Waaraan herken je een tienvoud en een honderdvoud?
Waaraan herken je een overschrijding van een tiental of een honderdtal?

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 1
Je legt uit hoe je getallen aftrekt via rijgen op de getallenlijn. Zet het eerste getal achteraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Trek deze daarna in sprongen van het eerste getal af. De tientallen die door het honderdtal gaan kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het rijgen op de getallenlijn.

Welke som 381 - 276 of 572 - 350 heeft een overschrijding? Wat wordt er overschreden?
Bedenk een andere strategie om deze sommen uit te rekenen.

Leg daarna uit dat je eerst beide getallen gaat splitsen in honderdtallen, tientallen en eenheden wanneer je gaat aftrekken via de strategie splitsen. Als de getallen zijn gesplitst trek je eerst de honderdtallen van elkaar af, daarna de tientallen en vervolgens de eenheden. Wanneer je niet het tiental of honderdtal overschrijdt, tel je als laatste de uitkomst van de honderdtallen, tientallen en eenheden bij elkaar op.
Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 1
Wanneer je het tiental of honderdtal wel overschrijdt, krijg je een negatief getal bij de uitkomst van de tientallen of de eenheden. In de eindsom trek je dit getal ervanaf in plaats van erbij op te tellen.
Oefen daarna met het splitsen.

Waarom tel je bij de som 384 - 163 de uitkomsten bij elkaar op, terwijl je bij de som 526 - 119 er 3 vanaf haalt?
Bedenk een som waarbij 2 getallen negatief zijn. (Er is dan sprake van tiental- en honderdtaloverschrijding.)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt aftrekken via rijgen en splitsen door te vragen welke strategie ze gebruikt hebben om de som 393 - 176 = 217 uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek stap voor stap hoe je aftrekt via rijgen op de getallenlijn. Laat de leerlingen daarna oefenen met het rijgen. Bespreek stap voor stap hoe je aftrekt via splitsen. Benoem dat je een negatief getal bij de uitkomst van de tientallen of de eenheden krijgt, wanneer je het tiental of honderdtal overschrijdt. Oefen vervolgens met het splitsen.

Bedenk een verhaal bij de som 457 - 294.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten bij het rijgen en splitsen. Daarna lopen de leerlingen rond met een getalkaart met een getal tussen de 100 en 1000. Laat de leerlingen een getal opschrijven en een maatje zoeken. Wanneer ze een maatje hebben gevonden maken ze een aftreksom met de 2 getallen en rekenen ze de aftreksom uit. Als ze het beiden eens zijn over de uitkomst, dan gaan ze op zoek naar een nieuw maatje.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!